Gyakoribbak az utóbbi időben a rasszista megnyilvánulások Szlovákiában – hangsúlyozta kedden nyilvánosságra hozott jelentésében a strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) fajgyűlölet- és intolerancia-ellenes bizottsága (ECRI).

A bizottság ötévente készít állapotfelmérést az egyes ET-országokban uralkodó helyzetről. Az előző, 2004-ben kiadott Szlovákia-jelentés óta eltelt időszakot áttekintve az ECRI megállapította: miután 2006-ban olyan koalíciós kormány alakult, amelynek része a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) is, a politikai közbeszédben egyre több a rasszista megnyilvánulás bizonyos politikusok részéről. Főként a magyarokat, a romákat és a zsidókat veszik célba – tették hozzá a strasbourgi szakértők.
Az ECRI üdvözlendőnek tartja, hogy – még 2006 januárban – új büntető jogszabályokat hoztak a rasszista jellegű jogsértések visszaszorítása érdekében, ám úgy véli, hogy azóta túl kevés tényleges intézkedést tettek az ilyen jelenségek ellen. Az ECRI szerint Szlovákiában a prioritások egyikévé kell tenni, hogy megoldást találjanak e súlyosbodó problémára.
Az országértékelők aggodalommal hívták fel a figyelmet arra is, hogy az utóbbi években gyakoribbá váltak a szkinhed, illetve neonáci csoportok által elkövetett agresszív cselekmények, és a támadások nem csupán verbális, hanem időnként fizikai jelleget is öltenek Szlovákiában.
Ugyancsak kedden tették közzé a Németországról, illetve a Belgiumról szóló ECRI-jelentést. Az előbbiben főként a bevándorlók beilleszkedését nehezítő gondokat, illetve a zsidókkal és a fekete bőrűekkel szembeni rasszista megnyilvánulásokat észrevételezték. Belgiummal kapcsolatban azt állapították meg, hogy az idegengyűlölet céltáblái főként az iszlám vallásúak és a zsidók, és hogy az időnkénti erőszakos esetek mellett főként az interneten váltak gyakoribbá a rasszista megnyilvánulások.
Idén februárban közzétett Magyarország-jelentésében az ECRI úgy foglalt állást, hogy lehetetlenné teszi hatékony jogszabályok életbe léptetését a rasszista megnyilvánulásokkal szemben a véleményszabadság alkotmányos védelmének magas foka.
A friss országjelentések szövege angolul a http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp internetes oldalon érhető el.

Felvidék Ma, MTI, ddg