Szeretettel hív minden zarándokot Bacsfa-Szentantalra, a vérrel könnyező Szűzanya főbúcsújára Sranko László helyi lelkiatya. A csallóközi Mária-kegyhely búcsújára június 23-án kerül sor.
A program:
15.00 A zarándokcsoportok érkezése
16.00 Ünnepélyes rózsafüzér a kegytemplomban, gyónási lehetőség
17.00 Közös keresztútjárás a Kálvárián
18.00 Ünnepi esti dicséret a Szent Szűz tiszteletére a templomban
19.00 Ünnepi főpapi szentmise a templom előtti téren
Főcelebráns: Mons. ICDr. Zvolenský Szaniszló pozsonyi érsek
Szentbeszédet mond: Mahulányi József, püspöki helynök,
ipolysági esperes
A szentmisét körmenet, szentségi áldás és ereklyetisztelet követi
21.30 Előadás és diavetítés a Kárpát-medence könnyező Mária-képeiről
Előadó: Horváth Zoltán György Budapestről
22.30 Szentségimádás a templomban
24.00 Szentségi áldás

Bővebb információ: Sranko László plébános, Báč 1, 930 30 Rohovce, Szlovákia, Tel: 00421315598580, 00421911911809

A kegyhely Somorjától 5 km-re fekszik, a Pozsony-Dunaszerdahely főút mentén. A templom főoltár nagy képe Páduai Szent Antalt ábrázolja. Alatta foglal helyet a kegykép, ami miatt a templom zarándokhely. A kegyképen a vért könnyező Boldogasszony van. Egy doborgazi ifjú, bizonyos Liszkay Márton ajánlotta föl Szűz Máriának a gyógyulás reményében. Miután meggyógyult, egy előttünk ismeretlen pozsonyi festővel elkészíttette, és a Szent Antal-i templomnak adományozta 1705-ben . Ekkor még Vajka, Doborgaz, Bácsfa kisnemesek telepe volt. A Boldogasszony kegyképe sírt a következő dátumokon: 1715. június 19-én hajnali 5 órakor és ezután, 20-án hajnali 3-4 óra között, majd 21-én déli 12 órakor, majd 23-án hajnali 4-5 óra között.
A sírás vérkönnyeit egy kendőcskében gyűjtötték egybe, s ezt az ereklyét máig is őrzik. A búcsú napján ez az ereklye ki van téve mise után közszemlére a főoltárra, és hódoló csókra. A zarándokok az oltárt megkerülve vonulnak az ereklye tiszteletére.

Felvidék Ma, atos