A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának Akkreditációs Bizottsága a nyári hónapokban fejezi be a szlovákiai felsőoktatási intézmények besorolásával járó akkreditációs folyamatot.
A Selye János Egyetem akkreditációs anyagát – mely az eddigi tudományos tevékenység önértékelését és a tanulmányi programok dokumentációját tartalmazza – a bizottság munkacsoportja 2009. május 20-án komáromi munkalátogatása során a helyszínen is ellenőrizte.
Az egyetem reális célja kezdettől fogva a főiskolai kategória feltételeinek teljesítése volt – várhatóan ebbe a kategóriába lesz besorolva a szlovákiai egyetemek nagy része. Az Új Szó 2009. június 17-i számának vezércikke tehát téves állításokat tartalmaz. Kompetens személyek megkérdezése nélkül készült, hírforrásként névtelen informátorokra hivatkozik.
A főiskolai kategória a Selye János Egyetem minden eddigi tevékenységének folytatását és fejlesztését lehetővé tenné. Az egyetem költségvetése a főiskolai besorolás következtében nem csökken, az egyetem megnevezése nem változik.
Az augusztusban záruló eljárás eredményéről azonban az egyetem még nem tud nyilatkozni.

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
A Selye János Egyetem rektora

Felvidék Ma, ddg