Ki volt ő, ki a tudást bírta? Népének múltját írta. Tollat fogott nemzete javára, ősi múltunk megtartására. Nevezték őt: Palócföld nagyjának, emigrációban hű magyarnak. Professzor lett Argentínában, a Tudás Népe szolgálatában. Hazatérve, hazájába – nem jutott neki díszérem. Eljött 2007-nek éve, egy síremlék áll Farkasréten. Ott nyugszik ő: Palócföldünk büszkesége!

Badiny Jós Ferenc, sumerológus 1909. június 3-án született a Losonchoz közeli Gácson. Munkáiban: tanulmányai, cikkei, megjelent könyvei a magyar őstörténet homályos részleteit világította meg – újszerű meglátásokkal gyarapítva.
Születése 100. évfordulójának emlékére, a Palóc Társaság – Duray Miklós fővédnöksége mellett – emlékülést szervezett Losoncon a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kármán-termében. A meghívott előadók: Biró József, Biró Mária, Kiss Irén, Tábori László előadásaikban a néhai Badiny professzor úr kutatásait ismertették, saját gondolataikkal tarkítva.
Biró József őstörténet-kutató tanár Badiny Jós Ferenc munkásságát méltatta a valódi történetírásban. Kiemelte azt a felfedezést, miszerint a Mezopotámiában (Közel – Kelet) élő ókori sumér nép előtt volt egy ősnép, melyet magyarosan szabiroknak nevez. A kutatások azt bizonyítják, hogy nagy műveltségű népként, jelentős állattenyésztéssel és földművességgel foglalkoztak.
Következő előadóként Biró Mária, őstörténet-kutató szólalt fel. Hangsúlyozta az „Ősi Gyökért” c. Magyar Kulturális Szemle jelentőségét, melyet Badiny Jós Ferenc jelentetett meg rendszeresen. A benne megjelenő cikkek, tanulmányok nemzetünk eredetéről szóltak. Méltó és hasznos fóruma volt a kirekesztett, másként gondolkodó történelem-kutatóknak.
Kiss Irén művelődés-történész A Titkos Alap: Zarathustra címmel megtartott előadásában, bevezette a hallgatóságot Zarathustra tanításainak rejtelmeibe, s azoknak máig tartó hatásaiba. Elmondta, hogy számos fogalom, mint például a megváltó, vagy a megváltó szűztől való foganása Zarathustra tanításaiból ered. Megemlítette, hogy a babiloni fogságban élő zsidók átvették és a maguk képére formálták Zarathustra számos tanításának elemét. Sőt, úgy gondolja, hogy a kereszténység némely eleme is tartalmaz Zarathustára visszavezethető részeket.
Tábori László keletkutató ismertette Párthus- Jézus elméletre vonatkozó történeti adatokat, melyek igencsak homályosak, de ténylegesen nem zárhatóak ki. De mint kifejtette: a lényeg nem Jézus-származása, hanem az általa közvetítettek befogadása, átélése. Többek közt szólt a torinói lepel fontosságáról, annak vizsgálatáról, s hangot adott annak a meggyőződésének, miszerint a torinói leplen Jézus Krisztus lenyomata található.
S végül az előadás-sorozatot egy emelkedett pillanat zárta: Szabó Judit, Badiny Jós Ferenc segítője, támogatója, aki mellette volt az utolsó éveiben a Professzor úrról megjelentetett Emlékkönyvet adott át az emlékülés szervezőjének, Z. Urbán Aladárnak.
Bízzunk benne, hogy az előadók szavai által elhintett szellemi magvak termékeny talajra hullottak, s hozzásegítenek bennünket a szellemi megújhodáshoz úgy a Felvidéken, mint az egész Kárpát-medencében.

Mészáros Attila, Felvidék Ma