Az MKP Országos Tanácsa felszólította az MKP-t elhagyó parlamenti képviselőket mandátumok visszaadására. Azok viszont nem hajlandók erre. “Én a mandátumomat nem csak mint az MKP tagja szereztem. Annyi elsőbbségi szavazatot kaptam, melynek köszönhetően mások is a parlamentbe jutottak” – mondta Bugár Béla a TA3 televíziónak. Ha kizárólag a preferencia-szavazatok számát nézzük, Bugár négy társa közül kettő azonban nem védekezhet ezzel!

Tekintsünk vissza arra, hogyan is volt a perferencia-szavazatokkal 2006-ban?
Bugár Béla lisatvezetőként a legtöbb elsőbbségi szavazatot kapta (179 237), Simon Zsolt és Bastrnák Tibor is ott volt az élmezőnyben “karikáik” alapján (32 765 és 19 086).
Az MKP a legutóbbi parlamenti választásokon 268 111 szavazatot kapott. Az elsőbbségi szavazatok a választási törvény értelmében akkor számítanak a parlamentbe jutási sorrend meghatározásában, ha egy-egy jelöltet a pártra szavazók legalább 3%-a karikázott. Az MKP esetében ez a szám 8074.
A Most-Híd alakulatban részt vevő további két parlamenti képviselő azonban már nem magyarázkodhat a Bugár-féle módszerrel sem.
A. Nagy László (7675) és Gál Gábor (7 113) elsőbbségi szavazatai is a 3% alatt maradtak. A. Nagy László és Gál Gábor kizárólag csak azért jutottak be a törvényhozásba, mert az MKP Országos Tanácsa őket ún. befutó helyre helyezte a választási listán, vagyis mandátumukat nem saját népszerűségüknek, hanem csupán az MKP döntésének köszönhetik. Sőt, őket a karikák számában két olyan képviselőjelölt is megelőzte, akik nem jutottak mandátumhoz, nevezetesen Csóka Lajos (7948) és Csúsz Péter (7723).
Csáky Pál elnök egyébként 2006-ban a lista második helyén 110 799 karikát kapott. A párt további három legnépszerűbb politikusa, Szigeti László (53 194), Bárdos Gyula (43 436) és Duray Miklós (35 954) továbbra is az MKP sorait erősítik.

Felvidék Ma