Honlapunk szerkesztőségében elszaporodtak azok a tiltakozások, olvasói levelek, amelyben MKP-tagok és támogatók fejtik ki nézetüket a szakadár MKP-képviselők tettével kapcsolatban. Ma a Galánta melletti Vága (Váhovce) nagyközségből érkezett levelet tesszük közzé.

Kedves Bugár Béla!
Egy politikusnak ismernie kell az alaptételt:
„Vizsgáld meg, hogy hol hibáztál, midőn az ellenségeid dicsérnek!”
Reményteljes politikusnak indult Bugár Béla, nagy népszerűségre tett szert, tudott a szavakkal bánni. Mindenkinek azt ígérte, amit hallani akart. Az itthoni, szlovákiai magyaroknak, hogy a jogaiért, az esélyegyenlőségéért leszáll a poklok poklába is. Majd az idő múltával a jogvédelemből egyre kevesebb maradt. Már csak az állandó meghátrálásra futotta erejéből.
Az érdekképviseletünk küldöttei a nevezetes komáromi kongresszusi megmérettetésen úgy határoztak, hogy pihentetik a megfáradt vezért és próbaként egy másikkal helyettesítik, hátha az új erőt, lendületet tud vinni az érdekképviseletünkbe. A régit nem dobták el. Érdemeit elismerték, minden hibájával együtt (mert az is volt neki) elfogadták, és azt kívánták, hogy az érdekvédelmünk törzskarában maradjon.
Sajnos, a népszerűből populistává vált politikus, Bugár Béla ezt nem tudta elfogadni. Megsértődött. Emberi szempontból ez érthető. Az esetek túlnyomó többségére ez a jellemző, ha valakit visszahívnak a megbízatásából, megsértődik, bosszút forral, gondolva azt, hogy márpedig ő pótolhatatlan. Csak a rendkívüli, öntudatos és elvszerű emberek képeznek kivételt, akik tudják, hogy a megbízatásuk szolgálat, minden más mellékes. Mi nem sértődhetünk meg. Nem engedhetjük meg magunknak az erős, szilárd, hathatós érdekképviselet elvesztésétt.
Mi az őshonos magyar népesség, kik több mint ezer éve lakjuk e tájat, nem engedhetjük meg, hogy bárki, bármilyen fondorlattal megfosztani szándékozzék emberi jogainktól, őseinktől örökölt nyelvünktől, hagyományainktól, kultúránktól és emlékeinktől. Mert nem tudjuk, hogy másnak e táj mit jelent, de nekünk szülőföldünk. Mi itt ősi és emberi jogon otthon vagyunk.
Ön, Bugár Béla, ellentétben az Önhöz csapódott gerinctelen és jellemtelen törtetőktől, akik elvesznek a történelem süllyesztőjében – a felvidéki magyar közösség történelmének kitörölhetetlen részévé válik, csak az nem mindegy, hogy milyen jelzővel illetik:
– a felvidéki magyarság érdekvédelmének megteremtője,
– valamilyen hídépítő,
– a szlovákiai őshonos magyarság egységes jogvédelmének sírásója.
Ön egy tapasztalt politikus,  tudnia kell, hogy az erős, egységes érdekérvényesítés a legjobb út, a legsikeresebb módszer a kitűzött célok eléréséhez. Erre rengeteg példa van a történelemben, a közelmúltból vagy a régmúltból.
Határon innen és határon túl is. Aki ezt nem tudja, az nem is volt igazi politikus.
Azt gondolni sem merjük, hogy Ön más politikai csoportosulástól egy konkrét megbízatást teljesít. Mert ugye az árulót a műve befejeztével, legjobban épp a megbízóik vetik meg?! A mór elvégezte feladatát, a mór mehet. Az árulónak ajándékba egy dolgot szoktak adni. Reméljük, azt nem kell elmondanunk, tudja, hogy mit!
Volt hívei, vágai MKP-tagok és rokonszenvezők

Felvidék Ma