Bauer Editet megválasztották az Európai Parlament Esélyegyenlőségi és Nőjogi Bizottságának a koordinátorává az EP legnagyobb frakciójában, a néppártban.
A képviselő asszony írásbeli kérdést intézett a bizottsághoz a nyelvtörvény ügyében:

Az interpelláció teljes szövege:
2009. június 30-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa jóváhagyta a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló, 1995/270-es számú törvény módosítását és kiegészítését. Az állam vezető politikusai kijelentették, hogy ez a törvény nincs hatással a kisebbségi nyelvek használatára. Az ellenkezője azonban az igaz.
Eezt egyébként maga Robert Fico miniszterelnök is elismerte, amikor 2009. július 5-én kijelentette: „A szlovák nyelv védelme a mindenkori szlovák kormány programjának tartópillére kell, hogy legyen. Ez ugyanis az út és tudatosítani kell, hogy miként lehet védekezni az ellen a veszélyes irredentizmus ellen, ami egyre erősebben érződik a Duna túloldaláról“ (STV, 2009. július 5.)
Ezzel a kijelentéssel összefüggésben nem lehet tehát kétség afelől, hogy ez a törvény elsősorban a magyar kisebbség nyelvhasználatának korlátozására irányul. A törvény szerint büntetni lehet minden, állami és közszolgálatban lévő hivatalnokot, aki az államnyelven kívül más nyelven beszél majd az ügyfelével. Továbbá azokat is megbüntethetik, akik olyan emlékművet állítottak vagy állítanak fel, melyen az első helyen nem a szlovák szöveg szerepel.
A kisebbségi problémák nem tekinthetők az egyes tagállamok belügyének, éppen úgy, ahogy az általános emberi jogok sem azok, éppen ezért felteszem a kérdést:
1, Miként fog eljárni a Bizottság a diszkriminációtiltás elvének védelme esetén, mely pédául a 2000/43/ES Irányelvben is benne foglaltatik?
2, Mit óhajt tenni a Bizottság a Szlovák Köztársaság kisebbségi lakossága alapvető emberi jogainak betartatása érdekében az Alapszerződés 6. része alapján?
3, Mit óhajt tenni a Bizottság a fokozódó feszültség ellen, melyet a szlovák kormánykoalíció idéz elő támadó jellegű intézkedéseivel, és amelyek nemcsak a lakosság 15 %-át kitevő nemzeti kisebbség ellen irányulnak, de két szomszédos ország kapcsolatát is mérgezik?

Ezekre a kérdésekre várja tehát Bauer Edit, a felvidéki magyarok képviselője az Európai Parlament illetékes bizottságának írásbeli válaszát.

Felvidék Ma