Kissé meghibbant, magyarellenességtől zsongó világunkban üdítő lehet egy-egy pozitív hír megjelenése. Vegyük észre ezeket is, s ha alkalmasak rá – mint a most következő információ is -, akkor próbáljuk meg méltányolni őket.

Évek óta panaszoljuk, hogy a szlovákiai katolikus egyház magyar szempontból egyik legnagyobb gondja az, hogy közel 40 Szlovákiában született magyar pap vagy papnövendék hagyta el szülőföldjét és teljesít szolgálatot vagy tanul tovább Magyarországon. Ha valami csoda hatására ők egy szép napon mind visszajönnének szülőföldjükre, egy csapásra megoldódna a szlovákiai magyar katolikusok pasztorációjának problémája.

Ez persze így nem megoldható, egy ilyen lépés gondokat okozhatna a magyar egyházmegyékben is, s ez nem lehet célunk. A fele-fele arány azonban elérhető álom lehet, s megoldást jelenthet a Duna és az Ipoly mindkét oldalán.

Nos, vegyük észre és méltányoljuk, hogy most megtört a jég: Beér Miklós váci püspök hozzájárult ahhoz, hogy egyházmegyéjéből két felvidéki magyar pap hazajöjjön, s itthon folytassa működését. Értesüléseink szerint további papok hazajöveteléről is tárgyalások folynak. Úgy gondoljuk, ez a járható út: ez megoldást jelenthet a szlovákiai magyar katolikusok számára és enyhíthet a Magyarországon maradó, felvidéki származású magyar papok lelkiismereti terhein is.

S hogy méltányosak legyünk: pozitívan értékeljük azon szlovák püspökök hozzáállását is, akik ezt a hazajövetelt, s az itthoni pasztorációban való részvételt lehetővé tették.

-ic-