(Fényképgalériával) A 82 éves beneluxi magyar főlelkész, Dobai Sándor ebben az esztendőben is hazalátogatott szülőfalujába, Kónyba és nem hagyhatta ki felvidéki testvéreit sem. Idén Gútán találkozott, július 10-én, a felvidéki magyar katolikus hívekkel a Széchenyi István Polgári Társulás és a Pázmaneum Társulás szervezésében. Dobai Sándor, a Benelux államok magyar főlelkésze Belgiumban, a Brüsszeltől mintegy száz kilométerre fekvő, 600 ezer lelket számláló Liege-ben él – immár 63 éve. A most 82 éves főtisztelendő atya korát meghazudtoló módon tevékenykedik a belgiumi magyarok boldogulásáért. Életműve, sorsa, egyénisége példaértékű a fiatal nemzedék számára. Nem önként hagyta el Magyarországot. 1944. december 31-én vitték őt többedmagával szülőfalujából, a Győr-Moson-Sopron megyei Kóny községből. Életének meghatározó eseményei közé tartozik az 1956-os forradalom és szabadságharc véres elfojtása utáni magyar menekültek gondozása.

Gútán, ahol a héten folyt a felvidéki magyar ministránstábor első része, az esti szentmise keretén találkozott a hívekkel és a fiatalokkal Dobai atya. Szentbeszédében fontosnak tartotta kiemelni, hogy a legnagyobb reménytelenségben is bízni kell és szüntelenül imádkozni, mert a Jézus és édesanya, a Boldogságos Szűz minden időben segít. Ő sem gondolta fiatal korában, hogy annyi viszontagság után Belgiumban kell majd szolgálnia és az ottani magyar lelkeket gondoznia. Viszont Szűz Mária, akihez egész életén át fohászkodott erőt adott neki munkájához és azóta is gondozza és ápolja a külföldre szakadt magyarokkal a kapcsolatot és lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni nekik.
A szentmise után kötetlen beszélgetéssel folytatódott a gútai találkozó, ahol a hívek többek között azt is megtudhatták, hogyan zajlik kint a magyar hívek pasztorációja, milyen találkozók keretében találkoznak a kinti katolikus magyarok. A hívekkel való találkozót a Boldogasszony Anyánk című énekkel, a régi magyar himnusszal fejezték be a jelenlevők.
Dobai Sándort ebben az évben is Tarics Péter, a Széchenyi István Polgári Társulás elnöke kísérte felvidéki útján. Jövőre újabb felvidéki településre szeretne ellátogatni Sándor atya, hogy hitvallást tegyen és életpéldáján keresztül buzdítsa a felvidéki magyar katolikusokat a Szent István-i örökség megtartására.

Fényképgaléria:

Fotók: atos
Felvidék Ma