Július 13-án Zsitvabesenyőn, immár hagyományos módon, Fatimai Engesztelő imanapot tartottak. A szentmise előtt Farkas Zsolt, a község szülötte, garamkövesdi lelkiatya végezte a szentségimádást és a litániát.
Az ünnepi szentmisét a hívekkel megtelt szépen felújított templomban ThDr. Karaffa János felsőtúri plébános mutatta be. Szentbeszédében kiemelte a magyar nemzet Máriához való ragaszkodását, amely Szent István királyunk azon felajánlásán alapul, miszerint országát és nemzetét a Szent Koronával egyetemben a Magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlotta. A szentmise végén Pintér Zoltán püspöki tanácsos, a helyi fatimai imanapok kezdeményezője örömmel nyugtázta, hogy mennyien tekintik szívügyüknek a Szűzanya iránti tiszteletük kifejezését. Végezetül gyertyás körmenetre került sor, amely a templomból kiindulva a templomudvarban, a 2000. jubileumi évben felépült Magyarok Nagyasszonya kápolna mellett haladt el. Majd a templomba visszatérve ünnepi áldással fejeződött be.

Felvidék Ma