A külalakjában némileg megújult folyóirat címoldalán Petőfi Sándor látható, amint szürke hátaslovon köszönti a gróf Bethlen Gergely vezette erősítést. A kép annak az ún. Erdélyi Körképnek egyik részlete, amely a Bem tábornok által vezetett győztes nagyszebeni ütközetnek állít emléket.

A 2. szám kiemelt témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészének, illetve egyes mozzanatainak szlovák, illetve magyar értékelése, utóélete, azaz a „tudott” és a „vallott” múlt. A témát a Vezércikkben („Perújrafelvétel, avagy engedünk-e a ’48-ból?”) B. Kovács István foglalja össze. A kérdéskört kitűnően érzékelteti Petrás Éva „Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc megítélése a szlovák és a magyar történetírásban”, illetve Zsupos Zoltán „A murányi csata utóélete” című tanulmánya. A ’48-as témához tartozik Tőzsér Árpád és B. Kovács István március 15-én elhangzott beszéde, a Rimaszombat és Vidéke Társulásnak adományozott Petőfi Emlékdíj átadásáról szóló beszámoló, valamint Július Alberty 1848/49 gömöri eseményeit is tárgyaló munkájának ismertetése. Ugyancsak ehhez a témához illeszkedik a Futárszalon rovat, benne az Erdélyi Körkép néhány színes részlete, amit kiválóan egészít ki Győry Dezső Viharvirág című regényének közölt részlete. (A mű az író nagyapjának naplója alapján készült, aki Bem tábornok hadnagya volt.) A Hetedhét magyar ország rovatban beszámolót közöl a lap a gácsországi Tarnówban, Bem szülővárosában a magyar-lengyel barátság jegyében rendezett ünnepségről is.
Filep Tamás Gusztáv „Szlovenszkó, tótok, alföldszéli magyarok” címen a Trianon utáni helyzetben szükségessé vált új fogalmak megnevezésével, illetve használatával kapcsolatos kérdéseket elemzi. Jankovics József „A csetneki mecénás, Bakos Gábor élete és végrendelete” címen a neves protestáns főúr végrendeletét közli.
Folytatja a lap Koncsol László emlékezéseinek közlését, Gaál Lajosnak a Gömör természeti értékeit bemutató sorozatát (ezúttal a klenóci Veport veszi szemügyre), valamint Szentandrási Virágnak a Csermosnya völgy vízrajzát és népi vízgazdálkodását bemutató dolgozatát. Kiss László Palócföld orvosai közül „Egy országszerte „esmeretes” szemorvos: Tóth Pápai János (1754? – 1831?)” portréját rajzolja meg, Danis Tamás pedig „A Rimaszombati Katolikus Kör gyökerei”-t tárja elénk. Köszönti a lap a 80 éves Czenthe Zoltánt, emlékezik Szepesházy Kálmánra és Dusza Istvánra, beszámol az országos szavalóversenyről és közli Kovács Magdának a megnyitón elhangzott köszöntőjét, felidézi a cigány-magyar gyerekek részére szervezett „Nyújtsd a kezed” c. versenyt, valamint hírt ad a Prágában szervezett gömöri és nógrádi estről is.

Felvidék Ma, MZs