Mint arról már korábban beszámoltunk, több magyar plébániahivatal élén személyi változásokat eszközöltek az egyházmegyék püspökei.  Leginkább a Nagyszombati Egyházmegye frissen kinevezett érseke helyezte át a plébánosokat. Az alábbiakban a Besztercebányai Egyházmegye személyi változásairól adunk hírt.
Ipolyságra kápláni kinevezést Zolcer György újmisés kapott.
A palásti egyházközség lelkipásztori szolgálatát a Váci Egyházmegyéből érkező, felvidéki származású Hlédik László atya végzi ezentúl, akire a szomszédos Rakonca szlovák községet is rábízták. Az egegi plébánia lelkipásztora az ugyancsak a Váci Egyházmegyéből érkező, és szintén felvidéki születésű Gyönyör László atya lesz. Elődjeik, Peter Prochác és Hans Wechter atyák Ausztriában folytatják papi működésüket. Az óvári plébánia lelkipásztori szolgálatát szlovák anyanyelvű, a liturgikus szövegeket magyarul is felolvasni tudó atya, Lukáš Jókay, eddigi ipolysági káplán látja majd el. A deméndi egyházközség lelkipásztora Mede Károly atya lett, aki a Nyitrai Egyházmegyébe távozó Dušan Dúbravický lelkiatyától veszi át a plébániát.
A Besztercebányi Egyházmegyében 2009-ben egy átszervezés keretében több olyan magyar plébániát is megszüntettek, ahol nem volt helyben lakó plébános: így filiává (leányegyházközséggé) minősítették át Ipolyfödémes, Alsószemeréd, Gyerk (itt a plébánia épülete is eladásra került), Szécsénke, Kőkeszi és Pereszlény plébániákat is.
Besztercebányán július 1-jétől érvényesek az áthelyezések.

Felvidék Ma, Pázmaneum