A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdetett miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterére, június végi határidővel.

A pályázatokat Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért dolgozza fel. A kiírásra 7 pályázat érkezett, amelyből egyet a pályázó visszavont, egy pedig nem teljesítette a hiánypótlási feltételeket.
A pályázatokat a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács bírálta el 2009. június 17-én, majd a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács jóváhagyása után, a magyar oktatási és kulturális miniszter aláírása után válik hatályossá.
Az érvényes pályázók mind elnyerték az ösztöndíjat , így fél évet magyarországi intézményben tölthetnek el hallgatóként. A jelenlegi pályázók pozsonyi és csehországi egyetemen hallgatók nappali képzésen.

Felvidék Ma