Zborai Imre már második éve tájékoztatja hírportálunkat a Szepsiben és környékén történtekről, most a környék egyik legfontosabb rendezvénysorozatának záróheteiről olvashatjuk összefoglalóját.

A Csemadok Szepsi Alapszervezete a XXX. Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozat hatodik hetére nem tervezett programot. A június hónap első hétvégéjén az európai parlamenti választások zajlottak.
A rendezvénysorozat hetedik hetén először 2009. június 10-én, szerdán délután előadás hangzott el Kálvin Jánosról, a francia származású svájci reformátorról, humanista tudósról Dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke prezentációjában a Városi Művelődési Központ F-klubjában. A „legnagyobb elme és legjobb szervező.” – tartják Kálvin Jánosról a reformációt kutató vallástörténészek. Az előadáson arra is választ kaptunk, hogy hogyan hatott a nagy reformátor munkásságával a Felvidékre, és azon belül a protestáns egyházakra. „Halványodóban van a „kálvinista jellem” szilárdsága, bár vannak biztató jelek, szorult helyzetünkben egyre több hajlandóság mutatkozik az összefogásra, egymás támogatására. Nagy szükség van az egyház-szervező és lelkigondozó Kálvin János teljesebb megismerésére. Szükség van több református óvodára és iskolára, hitvallásaink alaposabb, korszerűbb ismeretére, evangéliumibb szellemű harmonikus életfolytatásra, csak így maradhatunk talpon az államok, a világ nyomása, a többi történelmi egyház bekebelező hatása ellenére, amelyben túlteng a hamis nemzettudat. Ha nem akarunk tévedések, fenntartott középkori elképzelések áldozatául esni, akkor fölöttébb nagy szükségünk van a bibliai megalapozottságú, újra fogalmazható kálvini egyházértelmezésre és tudatra. Jézus azt ígérte, hogy „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében”, ott lesz közöttük. Ha pedig az egyház Jézus teste, akkor ott mindenütt van Egyház, ahol Ő jelen van. Nem dogmatikai tételektől, sem enciklikáktól függ az egyház. Amíg templomainkban Krisztust prédikáljuk, otthonainkban az Ő nevében imádkozunk, amíg Őt szívünkben hordozzuk, amíg református eleink tanítását komolyan vesszük, Református Egyházunk református egyház marad.” – fejezte be előadását Dr. Erdélyi Géza.
Majd 2009. június 14-én, vasárnap a hegy alatti Aréna Sportcentrumban mesterség-bemutató és népművészeti kirakodóvásár várta az érdeklődőket. Délután az Aréna Sportcentrum szabadtéri színpadán a Vox Columbellae Vegyeskar fellépésével kezdődött az 55. Járási Dal- és Táncünnepély kulturális műsora. Utána a „Vasárnap délutáni hangulatok” című műsorban felléptek a Szinai Rozmaringsarj Gyermektánccsoport, a Buzitai Citerazenekar és a Buzitai Kelepelők Gyermektánccsoport. Sztárvendégként fellépett a közismert Dolly Roll zenekar Magyarországról. Ezek után a Csereháti Művészeti Egyesület szólistái, ének- és folklórcsoportjai mutatták be műsorukat. A nosztalgia-buliban fellépett a Gondola verséneklő zenekar Szepsiből, a Fekete Rózsa Együttes Makrancról, Hornyák Marek és Zsuzsa zenekara Buzitáról és Mikó Tibor Szepsiből, aki az idei Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó versenyen az énekelt versek kategóriában a zsűri különdíját kapta. Bemutatkozott a nagyidai Ilosvai Néptáncegyüttes és fellépett legújabb műsorával Ihos József (Kató néni), magyarországi humorista.
Hejce – idén 1000 éves ez a magyarországi kisközség. A Szepsi Csombor Márton Napok keretén belül 2009. június 20-án, szombaton ebből az alkalomból szervezett ide gyalogtúrát a Csemadok Szepsi Alapszervezete. Az egész napos kirándulás úti célja az volt, hogy az érdeklődők Hejcén megnézték a barokk kőhidakat, Nemes Sándor szobrait, a népi lakóházakat, a pincerendszert, a római katolikus templomot és a püspöki kastélyt, majd a megemlékezés koszorúját helyezték el a légi szerencsétlenségben meghalt honfitársaink emlékművénél a Béke téren, s ezután gyalogtúra következett a Borsó-hegyre. A falu határában, a Borsó-hegyen felállított emlékkő arra a 42 szlovák békefenntartó katonára emlékezik, akik az itt történt repülőgép-baleset során hunytak el. Köszönet jár Rohály Gézának, Hejce község polgármesterének, aki csapatunkat szívélyesen fogadta és bemutatta a falu nevezetességeit.
Köszönet és hála illeti munkájukért az idei Szepsi Csombor Márton Napok szervezőit, a Csemadok Szepsi Alapszervezet vezetőit, munkatársait és a rendezvény további társszervezőit – különös tekintettel a Kassai Megyei Hivatal és Önkormányzat, a Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzat, a Szepsi Városi Könyvtár, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, a Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda, a Szepsi Református Egyházközösség, a Szepsi Római Katolikus Egyházközösség, a 12. Számú Bercsényi Miklós Cserkészcsapat, de kiváltképpen a Szepsi Városi Művelődési Központ vezetője és alkalmazottai önzetlen segítségére. Jövőre, 2009-ben a Szepsi Csombor Márton Napok 31. rendezvénysorozatára kerül sor. Fontosak ezek az alkalmak, mert nemcsak közösség-összetartó, hanem közösségnevelő szerepük is van. A nyolc héten át tartó rendezvénysorozatot Köteles László, a Csemadok Szepsi Alapszervezet elnöke így értékelte: „A Szepsi Csombor Márton Napok műsortervének összeállításánál a Csemadok Szepsi Alapszervezet vezetősége a további társrendezőkkel közösen igyekszik minden évben többet és többet nyújtani a Szepsi és környéke érdeklődő közösségének a programok gazdagságában és színvonalában egyaránt. Az idei programkínálat nyolc héten át mindenkinek és minden kívánalomnak eleget tudott tenni.”

Felvidék Ma, Zborai Imre

A rendezvénysorozat képgalériája megtekinthető ITT.