Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnökségével tárgyalt Rimaszombatban a felvidéki magyarok helyzetéről.

Fazekas László szlovákiai püspök, Fekete Vince szlovákiai főgondnok és Bölcskei Gusztáv elítélte a magyar államfő komáromi látogatása körül hozott szlovák álláspontot és fellépést. A felek a szlovákiai magyarság érdekében tehető közös lépésekről is tárgyaltak.

Felvidék Ma