Szombaton, augusztus 15-én emlékjelhagyásra gyülekezett a Csemadok vezetősége és tagsága Felsőszeliben a helyi könyvtár melletti parkban. A kultúrszervezet megalakulásának 60. évfordulója alkalmából felállított kőlapra Wass Albert szavait vésték fel:
„A nemzet élete a kultúrával azonos, az a mindeneken felül álló erő.”

Végh Piroska, a szervezet elnöke ünnepi beszédében felvázolta a Csemadok megalakulásának körülményeit. Méltatta az első színjátszók, énekesek és táncosok úttörő munkáját, melynek folytatása azóta is példamutató. Kiemelte, hogy a hagyományok ápolása mindig fontos volt az itt élők szemében. A 6 évtized tartalmas és színes krónikája arról tanúsít, hogy kulturális örökségünkkel jól bánunk, s a hagyományápolás folyamatos. A magyarságtudat megerősítése és a szülőföldhöz való ragaszkodás megnyilvánulása ez az emléktábla, hiszen Tamási Áron szavaival élve „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
A megnyitóban Renczés Ágoston szavalta el Sajó Sándor: Magyarnak lenni c. költeményét, majd az Árvalányhaj éneklőcsoport dalcsokra következett.
Az emlékkövet Halász Imre plébános szentelte fel.
A vendégek közül Mézes Rudolf, a Csemadok országos alelnöke, a Galántai Területi Választmány titkára köszöntötte a megjelenteket, s hangsúlyozta, hogy a felsőszeliek segítségére mindig számíthatott a Csemadok. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben sem lesz ez másképp. Az ünnepi alkalmat kihasználva átnyújtotta a Csemadok vezetőjének, Végh Piroskának a központi szervek köszönőlevelét.
Az ünnepi műsor befejezéseként a Rozmaring énekkar népdalokat és népdalfeldolgozásokat énekelt.

Felvidék Ma, Mészáros Magdolna, SzJ


Végh Piroska köszöntője


Renczés Ágoston szaval


Az Árvalányhaj éneklőcsoport


Az emlékkő felszentelése


Mézes Rudolf


A Rozmaring éneklőcsoport