Pár éve várjuk a hiánypótló kiadást a karikásostorról. A könyv szerzője Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke, a Baranta Arslan, 7. fokozatos okturja, tanítója.
Négy éve foglalkozik intenzíven a Barantával, a hagyományos magyar harcművészettel, mely idő alatt elmélyítette a karikásostor tudományát, majd később kutatómunkával is gazdagította ismereteit.
Pásztorokat, ostorkészítőket keresett fel, valamint karikásostorral foglalkozó irodalmakat tanulmányozott, hogy ennek a kutatómunkának gyümölcse lehessen – egy átfogó tanulmány, amely az idén augusztusban Bösztörpusztán rendezett Magyarok Országos Gyűlésére megjelenhetett.
A könyv egyik célja, hogy hozzájáruljon elsősorban a barantázók, valamint olyan hagyományőrzők tudásának gyarapításához, akiknek kedves a karikásostor, használják, becsülik, vagy terveik között szerepel annak beszerzése. A könyv két főbb részből tevődik össze, egyik a tanulmány oldaláról közelít, amely ismereteket közöl a karikásostorról, mint munkaeszköz, népi hagyományokban, népi játékok, hitvilágban használt bűvös eszközökről, vagy mint fegyverről, a másik pedig gyakorlati útmutatóként szolgál azok számára, akik gyakorolják vagy meg szeretnék tanulni a karikásostor használatát, készítését. A könyvhöz nem más, mint a baranta megalakítója, Vukics Ferenc írt ajánlást.
A magyar karikásostor az első kiadványa a Baranta Kiskönyvtárnak, mely a Felföldi Baranta Szövetség gondozásában jelent meg, hogy betölthesse a második célt, vagyis a Felföldi Baranta Szövetség Országos Központjának létrehozásához szükséges anyagi forrás összegyűjtését. Nem kell mást tennie, mint egy darab könyv megvásárlásával támogatni az elképzeléseinket. Ezzel hozzájárul a Baranta-völgy kialakításához, amely Gömörben, Gömörpéterfalán (Petrovce) esedékes! A Baranta-völgyben gyalogos és lovas központot szeretnénk létrehozni, amely a Barantával foglalkozók és érdeklődők számára a Baranta egy központi bázisát jelentené Felvidéken!
A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, támogatói ára 10 euró, s utánvétellel megrendelhető az fbsz_titkarsag@citromail.hu címen. Nagyrabecsüléssel köszönjük támogatását.

Felvidék Ma, Felföldi Baranta Szövetség