Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke eljuttatta szerkesztőségünkbe véleményét a Pátria Rádióban bekövetkezett változásokkal kapcsolatban:

Akármerre néz az ember a világban, szinte mindenütt a személyiség válságával találkozik: a lét ürességét, az emberi kapcsolatok megfogyatkozását, a magányosság állandó állapottá rögzülését tapasztalja. Kitágult és ellenségessé vált a világ, s a tévedéstől, megcsalástól ijedező ember számára az irónia, a bújócskázás látszik az egyetlen lehetséges magatartásmódnak.

Ilyen állapot jellemzi az egyetlen szlovákiai magyar nyelvű rádióadást, a Pátria Rádiót is, amelyet a mi euróinkból – koncessziós díjainkból – működtetnek. Tehát elvileg mindenkit egyformán kéne szolgálnia. Azokat a nagycsaládokat is, akikért most viaskodok, mert örökségünk és a vágyott jövőnk függ az ezt a közösséget teremtő szavaktól: tehát Pátria Rádiótól és így a rádióban uralkodó állapotoktól is, amelyek nagyban befolyásolják a műsorok minőségét.

S mivel e közösségből lassan száműznek minden olyan munkatársat, akik képesek rólunk beszélni, s problémáinkat és gondjainkat megpróbálták megértetni, mi, nagycsaládosok is mint közösségünkért áldozatot vállaló értékes embertársainkért kell, hogy hallassuk szavunkat, tiltakozzunk.

Neszméri Rózáról, Molnár Lászlóról, Lacza Éváról, Tóth Erikáról, Molnár Juditról és Horváth Katalinról van szó. Mondjuk ki, hogy sértő az az alaphozzáállás, hogy ilyen szakembereket, akikre szüksége van az összes szlovákiai magyar rádióhallgatónak, elbocsátanak.
Ezért hallatjuk szavunkat, és tiltakozunk. Különösen vakmerőségnek számít ez az elbocsátás egy olyan közösségben, amely biológiailag fogyatkozik.

A kényszerűség helyzetében se megengedett az ilyen cselekedet, hiszen azt az 500 aláírást, amelyet e rádió hallgatásáért gyűjtöttünk, azért gyűjtöttük, hogy olyan emberek beszéljenek az érdekeinkért, akik értik a szavunkat. Mi pedig a szülőföld szeretetének és a család összetartásának az eszméjét tartjuk fontosnak megtartani, hirdetni és terjeszteni. Tudjuk, hogy ez ellenkezik a mai korszellemmel, csakhogy aki a korszellemmel házasodik, az hamar megözvegyül.

Pásztor Csaba, a MÁNCSE elnöke