1992. szeptember 1-jén éjszaka a képviselők elfogadták az önálló Szlovák Köztársaság Alkotmányát. A csehszlovák állam felbomlásáról még 1992. július 17-én fogadta el a szlovák képviselő-testület a deklarációt.
A kiáltványban garantálják a szlovák nemzet és az államban élő kisebbségek egyenjogúságát is.

A Szlovák Alkotmányt szeptember 1-jén fogadta el a parlament, az alkotmány preambuluma ugyanakkor szinte kimondja, hogy Szlovákia a szlovákok állama, hiszen a kezdet: „mi, a szlovák nemzet“ (My národ slovenský) az ő elsődleges jogaikat előfeltételezi. A kisebbségekről ugyan szót ejtenek a bevezetőben, de már csak azt követően, miután a többi állammal való jó viszony megtartásáról szólnak.

Felvidék Ma