(Az MKP sajtóközleményével kiegészítve) A szlovák kormány úgy döntött, hogy a Velencei Bizottsággal véleményezteti a június végén elfogadott államnyelv védelméről szóló törvényt. A Magyar Koalíció Pártja örül a bejelentésnek. A magyar párt szerint így a velencei bizottságnak alkalma lesz arra, hogy tüzetesebben megvizsgálja és összehasonlítsa a nyelvtörvényt több olyan európai törvénnyel, amely a kisebbségek ügyére tér ki.

Szlovákia a Velencei Bizottságnál kezdeményezi, hogy foglaljon állást a nyelvtörvénnyel kapcsolatban – nyilatkozta ma külügyminisztérium szóvivője.

Az MKP sajtóközleménye: A Magyar Koalíció Pártja pozitívan értékeli, hogy Szlovákia kormánya az Európa Tanács tanácsadó szervéhez – a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy foglaljon állást a módosított nyelvtörvénnyel kapcsolatban. A legnevesebb európai jogászokból álló bizottságnak ezáltal módja lesz elbírálni, hogy az államnyelvről szóló törvény összhangban van-e az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményével, a Regionális vagy  Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával, valamint az ET nevezetes 1201-es számú ajánlásával, amely a Szlovákia és Magyarország közti Jószomszédságról és baráti együttműködésről szóló szerződés alapján Szlovákia és Magyarország számára is kötelező érvényű. Egy ilyen értékelésbe belefoglalhatók az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának eddigi ajánlásai is.
Mivel azonban a törvény elbírálása több hónapig is eltarthat, az MKP azt kéri, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalásának kidolgozásáig ne kerüljön sor a törvény gyakorlatba való átültetésére.   

Felvidék Ma