“A Dunatáj 2009. szeptember 17-i számában – amelyet a Felvidék Ma is közölt – az Egy kicsivel kevesebb funkciót … című cikk a személyemet érintő állításokat tartalmaz” – írta portálunknak küldött levelében Andruskó Imre, a komáromi magyar gimnázium igazgatója, és egyben az alábbi válasz közlését kérte:

Rövid időn belül már másodszor kérdőjelezték meg iskolavezetői munkámat a Dunatáj hasábjain. Nemrég ugyan tényszerűen cáfoltam az indokolatlan vádakat, ám a minapi „Egy kicsivel kevesebb funkciót …“, című cikk névtelenségbe burkoló szerzője ezt valószínűleg nem olvasta, hiszen csak emiatt fogalmazhatta meg újra a már egyszer megcáfolt alaptalan állításait. Az olvasók pontos tájékoztatása érdekében közlöm az alábbiakat:

Ellentétben a névtelen szerző által sugalmazottakkal, nemcsak a Selye János Gimnáziumban, hanem  egész Nyitra megyében 1-2 kivételtől eltekintve máshol sem indul nyolcosztályos gimnáziumi oktatás. (A környékbeli általános iskolákkal jó a kapcsolatom, személy szerint megértem, hogy nekik nem érdekük a nyolcosztályos gimnázium támogatása. Ettől függetlenül bízom abban, hogy a következő tanévben már sikerül első osztályt nyitnunk.) Hamis a cikk szerzőjének azon állítása, hogy az iskolákon nincs diákhiány, hiszen a demográfiai mutatókat figyelve láthatjuk, hogy egy 15-éves időszakot figyelve majd 40%-kal csökken a diáklétszám, ami általános gondot okoz az alapiskoláknak és a középiskoláknak is. Ennek ellenére sikerült elérnem, hogy a „nagygimnázimban” nem 4, hanem 5 párhuzamos első osztályt nyithatunk 135 diákkal (176 jelentkezőből), s így egyedüli olyan középiskola leszünk a környéken, ahol az idei tanévben több elsős kezdi meg tanulmányait, mint amennyi végzős most elbúcsúzott iskolánktól. További sikernek tartom, hogy 630 diákunk közül 164 nem a komáromi járásból látogatja iskolánkat, hanem kassai járástól egészen a malackai járásig megtalálnak minket az érdeklődő diákok, igazi központi gimnázium vagyunk.

Az elmúlt tanévben (2008/2009) már sokadszor lettünk a megye legjobb iskolája. A 96 értékelt középiskola közül 226 ponttal lettünk az elsők, a második helyen a nyitrai Párovská utcai gimnázium végzett 205 ponttal, harmadik a szintén nyitrai Golian utcai gimnázium lett 177 ponttal. Ezért köszönet illeti mindenekelőtt kollégáimat, hiszen az eredmények azt bizonyítják, hogy nagyon jól dolgoznak. Az elmúlt tanévben végzett 127 diákból 127-en jelentkeztek főiskolára, közülük 121-en oda be is kerültek. Ez több mint 95%-os sikerességet jelent. Szlovákiában 72 diák tanul tovább, Magyarországon 27-en, Csehországban 18-an, Ausztriában 3-an, Németországban pedig 1 tanuló folytatja majd tanulmányait a komáromi Selye János Gimnázium végzősei közül.

Iskolánkat az elmúlt tanévben jelenlétével megtisztelte Pavol Paška, Robert Fico, Ján Mikolaj, Dušan Čaplovič, Hoffman Rózsa (a KDNP alelnöke), Zsigó Róbert (a magyar parlament oktatási bizottságának alelnöke – Fidesz), Szigeti László (a szlovák parlament oktatási bizottságának alelnöke), Helena Psotová (a Nyitrai Megyei Hivatal Oktatási Főosztályának vezetője), Rudolf Péter színművész, Czeizel Endre, Ódor Lajos (iskolánk volt diákja, jelenleg a Szlovák Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja), Tóth János, a Selye Egyetem rektora, Szarka László dékán, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Milan Belica, Nyitra Megye elnöke, Bastrnák Tibor, Komárom polgármestere, Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete, az Egyesült Államok megbízott nagykövete és a spanyol nagykövet helyettese is.

2005-ben együttműködési szerződést írtunk alá a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal valamint a budapesti Szent István Gimnáziummal, elősegítendő a magyar-magyar kapcsolatok kiépítését. Ennek keretében minden tanévben két osztály látogat el Erdélybe, ahonnan szintén két osztály teszi tiszteletét Komáromban. Az erdélyi testvériskola egyik osztálya nemrég négy napot töltött Komáromban, ahol gazdag programot biztosítottunk számukra. Az Ekogimik projekt megvalósításához 100 ezer euró értékben nyertünk pályázati támogatást, melyet a budapesti testvérgimnáziumunkkal közösen bonyolítjuk majd. Nemrég sikeresen pályáztunk az Európai unió támogatási alapjainál, és 10 ezer euró értékben szereztünk számítógépeket, dataprojektort és notebook-okat iskolánk diákjai és tanárai számára. Bevezettük a spanyol nyelv tanítását (idén már 158 diák tanulja ezt a nyelvet), iskolánkon 50 szakkör működött (a hagyományosakon kívül többek közt operatőr-, vagy újságíró-szakkört is).
Büszkén tölt el az a tény is, hogy egyik kollégámnak köszönhetően sikerült létrehoznunk a környék legmodernebb, legszebb nyelvi laboratóriumát, ahol diákjaink modern eszközök segítségével tanulhatnak idegen nyelveket. Tavaly karácsonykor minden diákunk megkapta az ISIC EURO26 Nemzetközi Diákigazolványt (ami fejenként 500 korona értékű támogatást jelentett az OTP Banktól), mely az Európai Unióban egyedüli hivatalos diákigazolványként sokféleképp használható fel. Diákjaink részére Birkus Péter vállalkozó segítségével kiépítettük a diákklub helységeit. Egyedüli iskolaként Király püspök Alapítványunk segítségével évente 150 ezer koronát osztunk szét a szociálisan hátrányos helyzetű diákjaink között. Iskolánk pedagógusai számára 2008-ban anyagilag is ki tudtuk fejezni elért eredményeik értékét: majdnem 2 millió korona értékben sikerült jutalmat kiosztani, ami azt jelenti, hogy 2008-ban átlagban 35 ezer korona jutalmat vihettek haza a kollégák. A jelenlegi gyengébb gazdasági helyzet miatt ugyan kisebb mértékben, de 2009 végén is szeretnénk jutalmat osztani az iskola tanárainak az évben elvégzett munkáért.

A megye támogatásával (amely 1 millió koronával támogatta a tervdokumentáció kidolgozását) kétszer nyújtottunk be pályázatot a Regionális Operatív program keretében az iskola külső felújítása érdekében. Az első alkalommal ugyan nem kerültünk a kiválasztottak közé, ám a megyei önkormányzat újfent bizalmat szavazott pályázatunknak, és a szükséges önrész vállalásával együtt ismét benyújtotta azt a Szlovák Nemzeti Párt által uralt régiófejlesztési minisztériumba.

Az elmúlt tanévben több jelentős rendezvényt szerveztünk. Méltó módon, nagyszabású kultúrműsor keretében megemlékeztünk az iskolaépület átadásának 100. évfordulójáról, megszerveztük a Gidró Bonifác Napokat, a Cornides István Napokat, a Dobré slovo szavalóversenyt, házigazdái voltunk a XIV. Komáromi Pedagógiai Napoknak, megszerveztük az öregdiákok nagytalálkozóját (Arany és Gyémánt Matúra oklevelek átadásával), Holocaust emléknapot tartottunk és otthont adtunk az Auschwitz-album kiállításnak is. Ezenkívül méltó módon megemlékeztünk az összes nemzeti ünnepünkről (október 6., október 23., március 15.). Iskolánk tanárai és diákjai szoborjegy vásárlásával támogatták Szent István lovasszobrának felállítását városunkban.

Az előbb leírtak bőven szolgálnak bizonyítékkal iskolaigazgatói munkám eredményeiről. Aki akarja, ebből megértheti. Aki viszont eleve nem akarja megérteni, annak hiába is magyarázom tovább. Ugye?

A gimnáziumon belüli támogatottságomról jól tanúskodik az a tény, hogy három éve (amikor másodszor jelöltettem magam igazgatónak) a tantestület szavazásakor 40 jelenlévőből titkos szavazással 37-en támogattak, és 3-an tartózkodtak. Ez azt jelenti, hogy a kollégáim jelentős része elfogadja munkámat és elégedett vele. Legutóbb meghívtam a Dunatáj főszerkesztőjét a gimnázium tanévzáró ünnepélyére, de sajnos nem tartotta érdemesnek, hogy személyesen győződjön meg a valóságról. Sokkal inkább bízik névtelen vádaskodókban, akik talán saját szubjektív sérelmeiket próbálják meg gyógyítgatni mások gyalázásával.

Bár a vádakra én válaszolok, nagy örömmel tölt el, hogy az iskolánk mellett működő Öregdiák Egyesület elnöksége és tagjai is felháborodva olvasták a Dunatájban szeptember 17-én közölt sorokat, és elítélik a főszerkesztő által névtelenül megjelentetett gyalázkodást. Számomra Bastrnák Ferenc, Viola Pál, Oláh Imre és Oláh György elismerő véleménye erős bástyát jelent az mindenféle alaptalan és névtelen vádaskodások ellen.
Tisztelettel:

Andruskó Imre
a Selye János Gimnázium igazgatója