A Magyar Pálos Rend márianosztrai konventje, a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás szervezésében szeptember 13-án került sor a márianosztrai kegytemplomban a Jó Pásztor Imakilenced 6. állomására, amelyen jó pásztorokért imádkoztak az egybegyűlt hívek magyar népünk számára. A Felvidékről és a környékbeli falvakból több autóbusszal érkezett zarándokokat, akik megtöltötték a márianosztrai kegytemplomot, Borsos József pálos atya fogadta. A lelki program keretében először imaórát tartottak az Oltáriszentség jelenlétében, majd a kassai vértanúkról hallhattak előadást a jeléenlevők. Az imavasárnap csúcspontja az ünnepi szentmise volt, amelyet Zolcer György újmisés atya, ipolysági káplán mutatott be 10 oltártestvérével együtt. A szentmise ünnepi szónoka Farkas Zsolt, garamkövesdi lelkiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke volt, aki arra buzdította a jelenlevőket, hogy amint egykor magyar őseink, úgy mi is bizalommal forduljunk minden szükségünkben a Magyarok Nagyasszonyához, mert Ő a reménytelennek látszó helyzetekben is kitart mellettünk.
A szentmise végén Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke meghívta a jelenlevőket az Imakilenced következő állomására, Bacsfa-Szentantalra, amelyre október 4-én, vasárnap kerül sor. A Sranko László, bacsfa-szentantali plébános meghívását tolmácsoló felsőtúri lelkiatya hangsúlyozta: „Bár az Imakilenced következő állomása távolabb esik Márianosztrához viszonyítva, mivel a zarándokoknak földrajzi értelemben át kell majd kelniük az államhatáron és az újonnan meghúzott egyházmegyei határokon is, mégis otthon érezhetik majd magukat az ősi csallóközi Mária-kegyhelyen. A Szűzanya előtt ugyanis nincsenek földrajzi korlátok, s ha gyermekei fohászait teljesíteni kívánja, Őt nem tudják visszafordítani semmiféle, emberi hatalom által megrajzolt határról sem.“

Felvidék Ma, Pázmaneum-Doc