(Fényképgalériával) Vasárnap ünnepi szentmisét mutatott be Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök. A templomudvart megtöltő zarándokokat és lelkiatyákat az egyházközség plébánosa, Sranko László atya üdvözölte. Örömét fejezte ki, hogy a hívek szép számban eljöttek a Csallóköz legkedveltebb Mária-kegyhelyére, hogy együtt imádkozzanak égi Édesanyánkhoz. Orosch János püspök atya szentbeszédében elsőként a Mária-ünnepet mutatta be, majd a bacsfai Könnyező Szűzanya festmény történetét ismertette a zarándokoknak.


Prédikációjában utalt rá, hogy a bacsfai szent hely a hívek Istenszeretetét fejezi ki. A püspök atya majd így folytatta: „Sokak szerint egy beteges világban élünk. Nem csupán gazdaság terén, hanem úgy tűnik, hogy ennek a világnak nincs szíve. Az emberek sokszor szeretetlenségben élnek, nem csak a nemzet a nemzet között gyakorolja ezt a szeretetlenséget, hanem családokon belül is vannak feszültségek. A szülők és gyerekek közötti és a házastársak közötti kapcsolatokban.” Orosch János püspök majd a következő kérdésekre kereste a választ, hogy „Meg lehet-e gyógyítani Isten nélkül a mai világot? Pótolhatja-e valaki Istent a most élő emberekből? Kire bízzuk a világ megváltoztatásának feladatát? Válaszában kifejtette, hogy nem utcai rikkancsokra, sem politikusokra, de nem is milliomosokra kell bízni. Kiemelte a nagyszombati segédpüspök a megtérés fontosságát. Ezt a világot csak imádkozó emberek tudják meggyógyítani. Idézte Giovanni Papini volt ateista írót, aki megtért és a kereszténységet egyedüli gyógyszerként tudja a világ bajaira elképzelni. A pap pedig az egyedüli gyógyító. Kérte a híveket, hogy a Papok évében különösen is imádkozzanak a papokért és a hivatásokért.
Az áldozati adományokat a hívek körmenetben vitték az oltár elé. Végezetül a helyi lelkiatya megköszönte a püspök atya buzdító szavait, paptestvéreinek a segítséget a szentgyónás szentségének kiszolgáltatásában és a szentáldozásban is, a ministránsok, a segítők munkáját és minden zarándoknak, akik eljöttek Szűz Mária születésnapját ünnepelni.

A bacsfai Kisboldogasszony-búcsú a pápai-, a magyar Himnusz és a Boldogasszony Anyánk eléneklésével zárult. A szentmise alatt az egyházközség kórusa működött közre.

Felvidék Ma, Pázmaneum