A Losonci járás MKP helyi szervezeteinek küldöttei járási konferenciát tartottak Füleken, 2009. szeptember 17-én.
A konferencia küldöttei két új tagot választottak a 15 tagú járási elnökségbe a pártot elhagyó két járási elnökségi tag helyett. Két új tagja lett a járási etikai bizottságnak is, mert a bizottság egy tagja a járási elnökség tagja lett, Takács János bizottsági tagtól pedig a nyár folyamán vett örök búcsút az MKP-tagság a füleki temetőben.

A konferencián az Országos Elnökség képviseletében Duray Miklós vett részt, aki vitafelszólalásában hangsúlyozta, hogy országos viszonylatban az MKP taglétszáma csak kis mértékben csökkent az MKP-t elhagyó tagok kilépésével és több helyi szervezet is jelezte új tagjelöltek felvételét. Felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy a betiltott Szlovák Testvériség (Slovenská pospolitosť) polgári társulás párttá alakulásával tovább radikalizálódhat a szlovákiai politikai paletta. Csúsz Péter járási elnök beszámolt az aktuális politikai helyzetről a járásban. Pozitívan értékelte, hogy a Losonci járásban, az MKP helyi szervezeteihez, kilépési nyilatkozatokat csak a fülekihez juttatott el 12 ember. Ismertette a küldöttekkel, hogy a Besztercebányai Megyei Önkormányzatban is voltak sikertelen igyekezetek a választókerületek átszervezésére de a képviselő-testület az eddig érvényes választókerületekre tett javaslatot hagyta jóvá a 2009 novemberében esedékes megyei választásokra. A Losonci járás önálló választókerületet alkot és 5 megyei képviselő választható. A járási konferencia véglegesítette az MKP megyei képviselőjelölt listáját. Bizalmat kapott Csúsz Péter (Losonc), György Péter (Ragyolc), Szvorák Zsuzsa (Fülek), Eibner Róbert (Fülek), Mázik István (Fülek).
A javasló és jelölő bizottság előterjesztése után a konferencián megválasztották az Országos Kongresszusnak a Losonci járás által delegált 11 résztvevőjét. A nyugodt hangnemű konferencia kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Felvidék Ma,EM