Az erdélyi ifjúsági szervezetek szerkesztőségünkbe az alábbi tiltakozó nyilatkozatot küldték.

NYILATKOZAT

Az erdélyi ifjúsági szervezetek felháborodással értesültek a ma életbe lépő, kisebbségek anyanyelvhasználatát korlátozó, cenzúrázó, az alapvető emberi jogokat semmibe vevő szlovák államnyelvtörvényről.

Minden népnek, nemzetnek és nemzeti közösségnek elidegeníthetetlen joga saját anyanyelvének használata saját hazájában és szülőföldjén.

Az egyesült Európában a nyelvi egyenjogúság és a szabad nyelvhasználat alapvető értékek. Szlovákia az Európai Unió tagállamaként elfogadta azokat az alapvető irányelveket, melyek a különböző nemzeti kisebbségek védelméről szólnak.

Nyelvében él a nemzet és ezt tudják a szlovákok is. A szándékuk világos. A mától életbe lépő törvény a szlovák demokrácia szégyene, mely nemcsak a felvidéki magyaroknak, hanem az európai integráció és az európai népek közötti együttműködés alapelvének is árt.

Az Európai Uniótól joggal várjuk el, hogy az új szlovák nyelvtörvényt elutasítsa, és figyelmeztesse Szlovákiát az aláírt egyezmények és az Unió alapvető értékeinek betartására.

Mi egy olyan Kárpát-medencében akarunk élni, amelyben ugyanazok a jogok illetnek meg valamennyi népet és nyelvet, és ahol emberi méltóságunkat nem csorbítja a kisebbségeket érintő jogfosztó politika!

Minden magyar felelős minden magyarért – ennek jegyében tiltakozunk mi, erdélyi magyarok, a felvidéki magyarok jogait tipró nyelvtörvény ellen.

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) Sándor Krisztina elnök

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Bodor László elnök

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Soós Sándor elnök

Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) Máthé Szabolcs elnök

Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ)
Vetési Imola elnök

Kolozsvár, 2009. szeptember 1.

Felvidék Ma