A Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás szervezésében május 3-án a Komáromi Imanapon kezdődött az Imakilenced első állomása. November 15-én Zsitvabesenyőn ér véget a 9. állomással az imatalálkozók sora, amelyen magyar papi hivatásokért könyörögtek a felvidéki magyar katolikusok.
Az Imakilenced 15 órától imaórával kezdődik a helyi katolikus templomban, majd 16 órától ünnepi koncelebrált szentmisét mutat be Mons. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök. Az Imakilencedre több egyházközségből is érkeznek majd hívek, tudtuk meg Pintér Zoltán zsitvabesenyői plébánostól, püspöki tanácsostól. Ugyancsak több felvidéki és magyarországi lelkiatya jelezte szándékát az ünnepségen.

2005 októberében a Pázmaneum Társulás indította el a Felvidéki Imakilencedek sorozatot, amelynek célja, hogy mindig más és más egyházközségben imádkozzanak a papok és hívek a magyar nemzet lelki megújulásáért. 2009-ben a  megújított Jópásztor Alapítvány is bekapcsolódott a kezdeményezésbe és a Pázmaneummal együtt a Jópásztor Imakilenced állomásait szervezte meg a két szervezet a felvidéki, magyarországi és ausztriai egyházközségekben.
A szervezők ügyeltek rá, hogy más katolikus rendezvények időpontjaival ne ütközzön az Imakilencedek dátuma, valamint arra is, hogy bekapcsolódjanak minden olyan kezdeményezésbe, amely a közösséget szolgálja. Bécsben és Máriavölgyben is felajánlották az imaszándékukat a szervezők az összmagyar katolikus rendezvény céljaira.
Vasárnap tartja közgyűlését egyébként a négy éve megalakult Pázmaneum Társulás is, amelynek elnöke ThDr. Karaffa János lelkiatya.

Felvidék Ma