Október végén zárult a Szlovák Statisztikai Hivatal által — az uniós előírásokkal összhangban – készült lakossági egészségfelmérés, amelyből a Komáromi régió sem maradt ki.  Az Európai Unió 2008-ban elfogadott 1338-as számú egészségügyi
statisztikai rendelete alapján a tagállamokban ötévente kerül sor
teljeskörű lakossági egészségfelmérésre, első alkalommal 2008-ban és 2009-ben, amelybe Szlovákia is bekapcsolódott. A szeptember 16-tól október 31-ig zajlott országos felmérés költségeinek jelentős hányadát uniós pályázati pénzeszközökből fedezték. Célja: megbízható adatok szerzése a lakosság körében előforduló egészségügyi problémák gyakoriságáról és az azokat befolyásoló különféle tényezőkről, továbbá e gondok következtében az egyénre, a családra és a társadalomra nehezedő terhekről. A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok többek között Nyitra megye harmincegy településén, régiónkban Komáromban, Naszvadon, Marcelházán, Madaron és Sziloson keresték fel a — véletlen mintavétellel kiválasztott — lakosokat, akikkel kérdőívet töltettek ki. Abban érdeklődtek az illető egészségi állapotáról, a hazai egészségügyi ellátórendszer igénybevételéről, az egészségkárosítószerek illetve a gyógyszerek és táplálékkiegészítők
használatáról s az azzal kapcsolatos kiadásokról, továbbbá az
egészségmegőrzést vagy –károsítást befolyásoló szokásainkról,
életmódunkról.
A hazai egészségfelmérés adatai a jövő év második felében kerülnek nyilvánosságra. Az eredmények hozzájárulnak az egészségpolitikai döntések megalapozásához, jelentős adatforrást biztosítanak az
országos egészségügyi programok hatékonyságának értékeléséhez, és lehetőséget teremtenek az adatok regionális és nemzetközi szintü összahasonlítására is.

Felvidék Ma, N. Miskó Ildikó /Elhangzott a Pátria Rádióban/