A Magyarországon megjelenő Kommentár arra vállalkozik, hogy évente hatszor, 128 oldalon a hit, a vélemény és a tulajdon szabadsága mellett érveljen, sorra vegyen magyar gondokat és külhoni problémákat. Hazahozzon megoldásokat, és megpróbáljon egyenes választ adni a mi kérdéseinkre.

A tartalomból:

 

Bartus Gábor: A klímaváltozás mint apokalipszis
Műhely
Láng Benedek: A világ felosztása – Mesterséges nyelvtervezetek Nyugat-Európában és Magyarországon
Egedy Gergely: Kozmopolita antiliberalizmus: Santayana
Panyi Szabolcs: A művészet és a nyárspolgáriság védelmében – Elővázlat egy konzervatív kultúrpolitikához
magyar alakok
Csejdy Júlia: Besztercebányától Sanghajig – Hudec László építész életútja
Honi Figyelő
Körösényi András: A magyar demokrácia patologikus vonásai
ESSZÉ
Molnár Attila Károly: Mongol – Politikai gondolkodás és gyakorlat Magyarországon
Totális múlt
Kovács Tamás: Jelenetek egy vérbeli besúgó pályafutásából
1956
Mateja Rezek: Az 1956. évi magyar felkelés visszhangja Szlovéniában és Jugoszláviában
Jeszenszky Géza: 1956 és a rendszerváltozás
In memoriam
Hatos Pál: „Ha Isten nincs…” Leszek Kolakowski halálára
Szemle
Ötvös István: Elérni a „kitűzött célt: mindenkiről mindent tudni” (a politikai rendőrség dokumentumainak első kötetéről)
Keller Márkus: Kompország Nyugatnak indul (Litván György könyvéről)

Felvidék Ma