Ajánló a Felvidéken megjelenő katolikus hetilap november 15-i, 46. számának tartalmából.

Új magvetés című írásában Gábor Bertalan a berlini fal leomlásának évfordulója kapcsán elmélkedik. Isten a mi reménységünk – Tizenkilenc évig szolgáltam mint apát – Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát személyes hangú számvetése. Összefogva a közösségért – Padány, a nyolcszáz éves csallóközi kisközség múltjáról és terveiről a polgármester nyilatkozik Bertha Évának. 400 év szolgálatért… Polgármesteri díj az érsekújvári ferences közösségnek – Kovalcsik Cirill írása a ferencesek érsekújvári történetét foglalja össze röviden. A fotó-asszociáció e havi témája Az álom. Novák János figyelmet érdemlő gondolatait követhetjük nyomon. Kereszt- és harangszentelés Péterfalán – a kis község szép ünnepségét örökíti meg a beszámoló.
A lap a hazai és a világegyház legfontosabb eseményeiről is hírt ad.

A REMÉNY kapható a plébániákon, a Remény-üzletekben (Komárom, Gúta), illetve megrendelhető a szerkesztőség címén: Žiacka 4,821 06 Bratislava, e-mail: remeny@remeny.sk