Ma tartja Komáromban a Magyar Koalíció Pártja Nyitra megyei kampányzáróját, este hat órától a komáromi sportcsarnokban. Ebből az alkalomból közlünk interjút Biró Ágnes megyei elnökjelölttel. A ma esti rendezvényen koncertet ad a Kormorán együttes is.
Hogyan fogadta a felkérést, hogy a Magyar Koalíció Pártja Nyitra megyei elnökjelöltje legyen a megyei választásokon?
– Családom, otthonom és munkám jelentős része is Nyitra megyéhez köt. A megyei elnökjelöltség megtiszteltetés és egyben óriási kihívás számomra.

Mik választási programjának alappillérei?
– Nyitra megyében a Magyar Koalíció Pártja egy alapos, számos részletre kiterjedő programot dolgozott ki (megtalálható az MKP honlapján: www. mkp.sk – szerk. megj), melynek kulcsszavai: átlátható döntések, tisztesség, gyarapodás és esélyegyenlőség a szülőföldünkön a jövőnk érdekében. Mindehhez jön még egy nagyon fontos tényező, mégpedig a hitünk, ugyanis ha hiszünk valamiben, akkor azt akarjuk is, és ha akarunk valamit, akkor teszünk is érte. Alapvető fontosságúnak tartom, illetve tartjuk, hogy a megyei parlamentben átlátható döntések szülessenek, a megyében hátrányos megkülönböztetés nélküli munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg, a színvonalas egészségügyi és szociális ellátás elérhető legyen mindenki számára, az anyanyelven oktató iskoláinkat megőrizzük és fejlesszük, és nem utolsósorban nemzeti értékeink és kultúránk védelmére is nagy hangsúlyt fektetünk.

Szlovákiában bár már lassan egy évtizede létrejöttek a megyei szintű önkormányzatok és harmadszor választunk megyei parlamenteket, a felmérések szerint a választópolgárok még mindig nem tulajdonítanak irántuk kellő érdeklődést. Mi az oka ennek, és mivel próbál hatni potenciális választóinkra, hogy minél többen éljenek választójogukkal?
– A gyér érdeklődés a megyék dolgai iránt abból is ered, hogy a megyehatárok kialakításánál a természetessel ellenkező régiókat kalapált össze a nagypolitika. Például Besenyő, Udvard, Gúta vagy Párkány lakói közelebbinek éreznének magukhoz egy olyan megyét, amelynek központja nem Nyitrán, hanem például Komáromban lenne. Bízom benne, hogy a jelenlegi megyehatárok nem véglegesek, de nekünk a jelenleg adott körülmények között is meg kell ragadnunk minden eszközt és lehetőséget arra, hogy választópolgáraink érdekeit – amelyek egyébként nem ellentétesek a szlovák nemzetiségű polgártársaink érdekeivel sem – érvényesítsük. Tehát az adott helyzetben is helyt kell állnunk. A megyék nagyon fontos területeken döntenek a pénzforrások elosztásáról, említhetjük például az egészségügyi és szociális intézményeket, a középfokú oktatási intézményeket, a kulturális intézményeket (például csak Nyitra megyében 21 kulturális intézmény fenntartója a megye), de akár a másod- és harmadosztályú utak építést, karbantartását is. Ha a megyei parlamentekben nincs elegendő képviselőnk, akkor megtörténhet, hogy az északi régiók számára sokkal előnyösebb döntések születnek, és így községeink lemaradnak a fejlődésben. Erre a veszélyre utal az is, hogy Nyitra megyében a szlovák pártok félretették az egymással szembeni ellenségeskedést, és összefogtak ellenünk, hogy a magyar választóknak még esélyük se legyen meghatározó erőt felmutatniuk. Ez már négy éve is így volt, de most még tovább mentek, az érsekújvári járást felosztották két választókörzetre, tulajdonképpen ezzel is az esélyeinket akarják csökkenteni. Kellő öntudattal és választási részvétellel azonban ellensúlyozhatjuk ezt az ellenünk irányuló igyekezetet. Tehát, ha igazán szívünkön viseljük szűkebb pátriánk, régiónk, városunk vagy falunk fejlődését, ha fontos számunkra közvetlen környezetünk, mindennapjaink, saját életminőségünk javulása, nem maradhatunk közömbösek a megyei választások alkalmával sem.

Míg a szlovák oldal összefogott, a magyar egység már a múlté. Azaz, a magyar választópolgárok ha magyar képviselőket választanak, akkor már nem a Magyar Koalíció Pártja az egyetlen párt, amely magyar képviselőjelölteket küld a november 14-ei megmérettetésre…
– Úgy vélem, éppen ezért most még inkább fontos, hogy a magyar választópolgárok ne hagyják magukat megtéveszteni a kampánypénzt nem sajnáló hangzatos ígéretekkel. Ugyanis, ha engedjük magunkat megtéveszteni, ha elhisszük a felemás köpönyeget magukra öltöttek hamis érvelését, akkor szavazataink nem válnak egy valódi érdekképviselet alapjává, s elvesznek közösségünk számára. Érdemes megnézni azt is, hogy az, aki a nyelvünkön szól hozzánk, valóban érdekünkben szólal-e meg. Vajon azért indul-e a választásokon, mert érdekeinket akarja érvényesíteni, vagy csak képviselni akar bármit, ahogy azt éppen üzleti érdeke kívánja? Csak erőnk összefogásával, egységes fellépéssel tudjuk megvédeni jogainkat és nemzeti önazonosságunkat egy olyan politikai légkörben, ahol a gátlástalan magyarellenesség a mindennapi politika munkaeszközévé vált. Egyébként az egységről sem beszélnék múlt időben, végtére még a magyar választók döntésén áll a dolog. A mečiari időkben is volt már arra kísérlet szlovák támogatással, hogy a magyar érdekképviseletet egy új pártalapítással gyengítsék. Akkor a magyar választók átláttak a szitán és a kísérlet kudarcba fulladt, reméljük, hogy választóink a mai napig megőrizték politikai bölcsességüket.

Szembesültek megtévesztő igyekezetekkel az MKP-t elhagyó képviselők által létrehozott párt részéről?
– Sajnos igen, és ezt nem csak én állítom, hanem több polgármesterünk és Nyitra megyei képviselőink is, akik éppen a napokban adtak ki egy tiltakozó nyilatkozatot, miszerint az új párt saját érdemeként próbálja „eladni” az elmúlt években a Magyar Koalíció Pártjának köszönhető országos, megyei és helyi szinten létrejött eredményeket, mint például az oktatási intézményeink korszerűsítését, kultúrházak felújítását, új járdák, bérlakások megépítését és még folytathatnám. Nevetséges és egyben felháborító ez a megtévesztő igyekezet a részükről, hiszen az új pártot csak néhány hónapja hozták létre. A más tollával ékeskedő választási kampányuk nem más, mint próbálkozás a tisztességes emberek becsapására! A valóság az, hogy az említett korszerűsítési és felújítási munkálatokra a Magyar Koalíció Pártjának színeiben vagy támogatásával megválasztott polgármesterek választási programjának teljesítése keretében került sor.

Azt, hogy miért fontos számunkra a megyei képviselet, már leszögeztük. De vajon miért fontos egyetlen megyei elnökjelöltünk eredményes szereplése, arról még nem szóltunk. Ugyanis a matematikai arányok ismertek, és ezek szerint kész csoda kellene ahhoz, hogy Nyitra megyében a második fordulóból magyar győztes kerüljön ki.
– Van, amikor csodák is történnek, de itt most többről van szó. Az első fordulót követően az a párt, amely jó eredményeket tudott elérni, sokkal kedvezőbb helyzetben lesz a következő koalíciós tárgyalásoknál, csúnya szólva élve azt is mondhatnám, hogy jobb alkupozícióban lesz, és ez akár négy évre előre is meghatározó lehet a megyei döntéshozatalokban.
Végezetül még arra szeretném kérni minden polgártársamat, akinek fontos magyarságunk jövője, szavazatával támogassa jelöltjeinket, és ezáltal nemzeti közösségünk, településeink és szülőföldünk valós érdekképviseletét. Tudatosítom, hogy sikereink nem egy szűk csapat, hanem a választópolgárok győzelme. Ahogy azt a választási programunkban is leírtuk, amennyiben képesek leszünk összefogni és bízni egymásban, kellő számban voksolni az MKP jelöltjeire, akkor érdekképviseletünk sikeres és programunk megvalósítható lesz.

O.N. Felvidék Ma