A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága 2009. december 17-én tartotta a 2009. évi Plenáris Ülés állásfoglalásában foglaltak áttekintését szolgáló ülését, melynek során az alábbi megállapításokat tette:
1. Az Állandó Bizottság foglalkozott a szlovákiai kisebbségpolitikai helyzettel, amelynek sajnálatos aktualitása, hogy a szlovák kormány 2009. december 16-án – a szlovákiai magyar közösséggel és Magyarországgal való érdemi egyeztetés nélkül – jóváhagyta a szlovák államnyelvtörvényhez kapcsolódó végrehajtási elveket, semmibe véve a 2009. szeptember 10-i magyar-szlovák miniszterelnöki találkozón elfogadott megállapodást. A végrehajtási elvek a nyelvtörvény problémáját tovább súlyosbítják. Az Állandó Bizottság tagjai levélben tájékoztatták az Európai Parlament, illetve az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökeit, továbbá az Amerikai Kongresszus Külügyi Bizottságának elnökét álláspontjukról és közbelépésüket kérték a kialakult helyzet európai szintű megoldásának érdekében.

2. Az Állandó Bizottság örömmel értesült arról, hogy a nemzeti tanácsokról szóló, 2009. augusztus 30-án elfogadott szerbiai törvény értelmében a Vajdasági Magyar Szövetség vezetésével a magyar közösség összegyűjtötte – a saját autonóm testület megalakítására irányuló közösségi akarat kifejezéseképpen – a szükséges 117 320 aláírást.

3. Az Állandó Bizottság megtárgyalta a kárpátaljai magyarság helyzetének aktuális kérdéseit. A testület üdvözli az Országgyűlés politikai nyilatkozatát és azokat a lépéseket, amelyeket a Külügyminisztérium tett a nyilatkozatban megjelölt igény külügyminiszteri szintű megtárgyalása érdekében, hogy az ukrán fél vonja vissza az Ukrán Oktatási Minisztérium kisebbségpolitikai szempontból problematikus rendeleteit.

4. Az Állandó Bizottság üdvözölte a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) budapesti irodája megnyitásának előkészületeit, amelynek célja a magyar állam intézményei, a határon túli magyar szervezetek, a civil szféra és az egyházak közötti együttműködés elősegítése, illetve a magyarországi lakosság és a határon túli közösségek társadalmi kapcsolatainak előmozdítása lesz. Az Alapítvány budapesti és brüsszeli irodájának tevékenysége egymásra fog épülni, egymást fogja kiegészíteni. Az Állandó Bizottság egyetért az Alapítvány Alapító Okiratának ezzel a céllal összhangban történő módosításával.

5. Az Állandó Bizottság kiértékelte a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodája (Hunineu) eddigi tevékenységét, és személy szerinti méltatta Zákonyi Botond irodavezető úr tevékenységét az iroda beindítása és első nyilvános programjainak megszervezése területén. Az Állandó Bizottság felkéri az irodát, hogy – közvetítve az Állandó Bizottságban résztvevő szervezetek igényét – a Lisszaboni Szerződésben biztosított polgári kezdeményezés szakmai vitájában tegyen javaslatot a kisebbségek szempontjainak érvényesítésére, különös tekintettel a kisebbségi vonatkozású kérdésekben az országonként megkövetelt aláírások kedvezményes számának felvetésére.

6. Az Állandó Bizottság áttekintette a 2009. évi plenáris ülés záró állásfoglalásában meghatározott koncepcióalkotási feladatok teljesülését. Az Állandó Bizottság szükségesnek tartja, hogy a hosszú távú nemzetpolitikai jövőképpel kapcsolatos eddigi szakmai viták és szakértői anyagok alapján készüljön előterjesztés. Egyetért a Jogi Albizottság vezetésének azzal a szándékával, hogy a jövőképpel kapcsolatos dokumentumban kerüljenek megjelenítésre a történelmi egyházak nemzetpolitikai szempontrendszerével foglalkozó egyházi szakértői és tanácsadói kör javaslatai.

7. Az Állandó Bizottság tájékoztatást kapott a Kárpát-medencei magyar családszervezetek kapcsolatépítési szándékáról a KMKF irányában. Az Állandó Bizottság támogatja, hogy a közeljövőben találkozóra kerüljön sor a KMKF és a Kárpát-medencei családszervezetek között. Az Állandó Bizottság felkéri a Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságot egy népesedéspolitikai koncepció tervezetének kidolgozására, amely egyrészt tekintetbe veszi a jelenlegi tendenciákat, a várható perspektívákat, illetve javaslatokat fogalmaz meg a jövőre nézve egy kedvezőbb demográfiai helyzet tekintetében.

8. Az Állandó Bizottság felkéri a magyarországi és a határon túli pártokat, hogy a 2010-es magyarországi országgyűlési és önkormányzati választási kampányok során óvakodjanak azoknak a konszenzusos, nemzetpolitikai kérdéseknek kampánytémává emelésétől, amelyek esetében ez veszélyeztetné az eddigi dokumentumokban és intézményekben megjelent egyetértést.

Felvidék Ma