A Felbári Római Katolikus Plébánia 2010. január 22-én, pénteken a csallóközi Felbáron Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért imádkozik – adta hírül a Pázmaneum Társulás.
Ezen alkalom a papság évén belül alkalmat nyújthat nekünk, hogy közösen imádkozzunk egymás megszentelődéséért és lelki megújulásunkért. Segítsen bennünket Boldog László hitvalló, szentéletű családapa és orvos tanúságtétele, s példája. Mindenkit nagy szeretettel várunk – írja levelében Ft. Jankó Gábor felbári lelkiatya.

A megemlékezés lelki programja:
17.00 Szentségimádás
17.30 Rózsafüzér és gyónási lehetőség
18.00 Ünnepi szentmise,
melynek főcelebránsa: Bíró Sándor, bakai plébános
19.00 Esti dicséret – zsolozsma Boldog Batthyány László tiszteletére
19.30 Boldog Batthyány László emléktáblájának megkoszorúzása

Felvidék Ma