Egy olvasónk felháborítónak tartja Bugár Béla nyilatkozatát az autonómiáról, és levélben fordult az MKP exelnökéhez. Levelének szövegét elküldte szerkesztőségünkbe, az alábbiakban közzé tesszük:

 

Bugár Úr! Ön az elmúlt héten autonómiáról nyilatkozott, amikor többek között a következőket mondotta:
„Ne beszéljünk autonómiáról, hanem adjunk olyan jogot, olyan jogszabályt a különböző kisebbségeknek, hogy azok belső ügyeikről maguk dönthessenek, anélkül, hogy ebbe az állam beleszólna.”
Ez a nyilatkozat fából vaskarika és hasonlít azokhoz a nyilatkozatokhoz, amelyeket Ön az MKP elnökeként tett 10 éven keresztül, vagyis: udvarolt a szlovákoknak, ámította a magyarokat! Most is ezt teszi. Ki adja meg az Ön által említett jogszabályt a kisebbségeknek, amikor egyetlen szlovák párt programjában sem szerepel az itt élő kisebbségek helyzetének megoldása?!
A megoldás az lenne – mert ugye a politikában örök szabály, hogy valamit valamiért -, ha a szlovákiai magyarság összefogna, tömegesen menne el szavazni, és a parlamentbe 20-25 képviselőt küldhetne. Ilyen erő attraktív lenne a kormányt alakító koalíció számára is. Ezt a lehetőséget, Bugár úr, Ön akadályozta meg, amikor az itt élő magyarságot megosztotta, vagyis új pártot alapított.
Pedig pártelnökként 10 éven át az egységről beszélt! Mi ez, ha nem karaktergyilkosság? Története félelmetes, nem is a gátlástalansága felháborító, hanem az a szemtelen bátorság, hogy most – amikor a megyei választásokon csúfosan elbukott – azokkal kívánna együttműködni, koalícióra lépni, akiket cserben hagyott. Az elutasítás bűnbakjául pedig majd nyilván Csáky Pált szeretné kikiáltani, holott Ön volt az, Bugár úr, aki az egész árulást elkövette. Lelke rajta! Reméljük, a szlovákiai magyarokat Ön már nem fogja sokáig ámítani!

László Felső-Csallóközből