A Lisszaboni Szerződés értelmében az EU minden tagországa küldhet egy személyt az Európai Unió végrehajtó szervébe, az Európai Bizottságba, amely az elnökből és 26, bizonyos szakterülettel megbízott biztosból áll. A biztosokat 5 évre választják meg. Az új biztosjelöltek meghallgatása 2010. január 11-e és 19-e között folyik az Európai Parlamentben, a plenáris szavazásra január 26-án kerül sor. A biztosok kinevezéséhez elengedhetetlen az Európai Parlament jóváhagyása.

 

Androulla Vassiliou az oktatásügy, kultúra, többnyelvűség és ifjúságpolitika területéért felelős biztosjelölt azokon a területen kíván tovább építkezni, ahol változás hozható az emberek életébe, nem feledkezve meg a Lisszaboni Szerződés nyújtotta új lehetőségekről, pl. a sport területén, de a válság miatt kialakult helyzetről sem, amely különösen fontossá teszi az oktatást és szakképzést. Az oktatás szerinte egyértelműen kiemelt prioritás. Az oktatás és szakképzés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Európa rövidtávon kilábaljon a válságból, és a 2020-ig szóló uniós stratégiában is kulcsfontosságú legyen. Fontosak a szakképzést korszerűsítő törekvések, hogy új partnerség kialakulásával javuljon az oktatás minősége és relevanciája.
Mészáros Alajos – mint volt egyetemi tanár – a bolognai folyamattal kapcsolatban az európai felsőoktatásról kérdezte Androulla Vassiliout. Kikérte a biztosjelölt véleményét, hogy a bolognai folyamatot általános sikertörténetnek tartja-e, vagy nem. „Hatékonyan működik, vagy sem, és mit is jelent ez itt az Európai Unióban? Lesz-e szükség kiigazításra, vagy esetleg módosításra, különösképpen a diplomák kölcsönös elismerésében és a mobilitásban a különböző intézmények között?” – hangzott a kérdése.
Androulla Vassiliou válaszából pedig kiderült: számára a bolognai folyamat sikertörténet, de az útnak még nincs vége. „Nemsokára megünnepeljük majd a bolognai folyamat 10. évfordulóját, és azt hiszem, hogy ez alkalom lesz arra, hogy majd megújítsuk az elkötelezettségeinket a folyamat továbbvitelével kapcsolatban. El kell gondolkodni a felsőoktatási intézményeken, autonómiájukon, ezek finanszírozásán és minőségén. Ezekkel a kérdésekkel még a jövőben foglalkoznunk kell.” – jelezte a biztosjelölt.
Mészáros Alajos másik kérdésében az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (2008-ban alapították, székhelye Budapest) néhány évének értékelésére kérte Androulla Vassiliout. Megkérdezte, mi a véleménye az ilyen közös európai intézmények létrehozásáról, ahol összpontosítható az európai tudás, és hogy szerinte ez a kiválósági gócpontok kialakításához vezet-e.
Androulla Vassiliou határozott igennel válaszolt a feltett kérdésre. „A Technológiai Intézet tulajdonképpen csak most kezdi meg a konkrét munkáját, de példa arra, hogy az oktatás, a kutatás és az innováció háromszögét összekapcsoljuk. Sikeres volt az első három célkitűzést megvalósítása, és remélem, hogy ősszel valóban operatív szakaszba lép a program, és az első posztgraduális képzésben résztvevő diákok számára már valós lehetőséggé válik – mondta. – A cél az üzleti szféra és az ipar képviselőinek összehozása volt annak az érdekében, hogy ez a háromszög tökéletessé váljon. Ez sikeres volt. Az üzleti szféra számos képviselője és nagyon jelentős vállalatok is részt vettek a folyamatban. Nagyon jó volt a részvétel az új tagállamok, a kelet-közép-európai tagországok részéről. Magyarország és Lengyelország aktívan vett részt benne, szóval ez valóban siker volt.”
    
(sa) , Felvidék Ma