Tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a vagyoneredet vizsgálatáról szóló törvényt az igazságügyi minisztérium, ezért kora este sajtótájékoztatón ecsetelte a kormányfő, Róbert Fico, hogyan lehet alkotmányosan felülvizsgálni azt, amit egyszer már alaptörvénybe ütközőnek ítélt az alkotmánybíróság.

A kormányfő szerint az első és legfontosabb lépés a törvény meghozatalához a hatályos alkotmány 20. cikkelyének módosítása lesz, amely majd kimondja, hogy a tulajdon szentsége és sérthetetlensége ellenére törvény fogja szabályozni, hogy mely esetekben vizsgálhatja a hatóság a magánvagyon eredetét. Róbert Fico úgy látja: ezzel az alkotmánymódosítással lehetőség nyílik a vagyoneredet vizsgálatát szabályozó törvény újbóli meghozatalára. Ennek fő pontjairól annyit mondott: lényegében azonosak a 2005-ben nagyrészt általa megfogalmazott, de az alkotmánybíróság által megsemmisített törvénnyel. Vizsgálatra akkor kerül majd sor, ha az érintett magánszemély a minimálbér 1000-1500-szorosánál nagyobb érték eredetéről nem tud számot adni. (Ez 300 000 – 450 000 eurós tételt jelent.) Az eljárást a pénzügyőrség vagy az adóhivatal kezdeményezheti hiteles bejelentés alapján. Az érintettet felszólítják, hogy a jövedelmi viszonyaihoz mérten túl nagy vagyon megszerzésének törvényes voltáról szolgáltasson bizonyítékot. Ha a polgári eljárásban bebizonyosodik, hogy a tulajdonos nem tudja igazolni vagyonszerzésének törvényességét, a vagyont az állam javára elkobozzák.
A kormányfő a korábbi hasonló törvényben alapjogot sértőnek kimondott retroaktivitást úgy akarja kiküszöbölni, hogy a visszamenőleges vizsgálhatóságnak végső határidőt szab 1990. január elsejében, mivel szerinte ebben az időben indult meg a rendszerváltást követő kisprivatizáció.
A kormányfő koalíciós partnereivel még nem egyeztetett, s erre szerinte nincs is szükség, mert a vagyoneredet vizsgálatáról szóló törvény meghozatala a kormányprogram része. Fico számít az ellenzék támogatására is, mivel össztársadalmi ügynek tekinti a törvénytelen vagyonszerzés visszaszorítását Szlovákiában.
 
Felvidék Ma, gy