A Római Katolikus Egyház három szlovák papot és egy diakónust közösített ki az egyházi tanítás kétségbevonása miatt – jelentette be a Szlovák Püspökkari Konferencia szóvivője.
Jozef Kováčik szerint ritka jelenségről van szó, mivel a szlovák egyház történetében csak néhány papot exkommunikáltak. A kiközösítés (exkommunikáció) a hívek számára az egyik legsúlyosabb egyházi büntetést jelenti. A Pozsonyi Főegyházmegye két újmisés papjának kiközösítését Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek nyilvánította ki. Az eretnekség bűne miatt a Nagyszombati Érsekség egy papját és egy diakónusát is exkommunikálták.
A most kiközösített papok a múlt év decemberében levélben szólították fel a pozsonyi érseket és az összes szlovák püspököt, hogy tegyenek hitvallást egy általuk megszövegezett „hitvallási formula” szerint. Ebben többek között arra szólították fel a püspököket, hogy ítéljék el a homoszexualitás bűnét valamint határolódjanak el a hamis vallási szinkretizmustól, a mágiától, a szabadkőművességtől, a New Age szellemétől és más, bűnösnek tartott jelenségektől. Mivel a püspökök ennek a felszólításnak nem tettek eleget, a három pap újabb levélben már azt hozta a tudomásukra, hogy „önmagától beálló kiközösítésbe” estek a „hitehagyás” bűne miatt, s ezért „jogtalanul bitorolják hivatalukat”. A fiatal papok Jézus Krisztus és a Szentatya elárulásával vádolták meg egyházi feljebbvalóikat, s figyelmeztették őket: „Ha ezek a hitehagyó püspökök nem térnek meg, és a bűnben megátalkodva halnak meg, örökre elkárhoznak!”
A három pap levelét a pápának is megküldte, akinek egyben bejelentették, hogy megalapítják Nagy Szent Vazul Társaságát (Societas Sancti Basili Magni, SBM), s egyenesen a Szentatyának rendelik alá magukat.
Zvolenský érsek nyilatkozata szerint „kénytelen volt megállapítani a kiközösítés tényének bekövetkeztét, mivel olyan személyek különlegesen veszélyes és megátalkodott magatartásáról van szó, akiknek kötelességük lenne ismerni az igaz katolikus tanítást.”
Róbert Bezák nagyszombati érsek hasonló nyilatkozatot tett, s a kiközösítés tényét a püspököket „hitvallásra kényszeríteni kívánó”kezdeményezéshez csatlakozott nagyszombati pap és diakónus esetében is megállapította.
A kiközösített papok leveleikben és nyilatkozataikban annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy az Egyházban a papok és a hierarchia soraiban rettenetes erkölcsi hanyatlás következett be, egyes szemináriumokban teret nyert a homoszexualitás, a teológiai fakultásokon hitetleneket nevelnek, bizonyos papok pedig csak a pénzt, a hatalmat és a dicsőséget hajhásszák. Ezenkívül több ország püspökének igazhitűségét is kétségbe vonják, valamint azt állítják, hogy a sok katolikus főpap –mindenekelőtt a Vatikánban- karrierjének előmozdítása érdekében együttműködik a szabadkőművesekkel vagy egyenesen közéjük is tartozik.
Zvolenský és Bezák érsekek a kiközösített papokért való imára szólítottak fel – olvasható a Sme liberális hetilap honlapján.

Felvidék Ma