Az elmúlt napokban a felvidek.ma és bumm.sk hírportál „Komáromi nyelv(t)örvény“ cím alatt közölte az MKP megyei képviselői és az MKP Komáromi Helyi Szervezete elnökségének tagjai által aláírt tiltakozó cikket, mely múzeumunk új kiadványával foglalkozik. E cikkre reagálva ezúton szeretném ismertetni az alábbi tényeket.

A Szlovákiai Múzeumok Szövetsége évente megrendezi az „Etnológus és a múzeum” elnevezésű országos szakmai szemináriumot, minden évben más múzeummal közösen. A komáromi szeminárium témája – így a tiltakozást kiváltó kötet címe is – „Népi textíliák és azok díszítésének módjai”. Tehát a tiltakozás megfogalmazójának elvárásaival ellentétben a szeminárium nem a komáromi múzeum magyar néprajzi anyagának bemutatásáról szólt, nem is csak a kisebbségi kultúrákról, hanem az ország különböző múzeumaiban tevékenykedő etnológusok számoltak be egymásnak munkájukról, kutatásaikról, az általuk kezelt gyűjtemények egy-egy csoportjáról. A kiadvány kis példányszámban (300 db) jelent meg, belső használatra, és nem árusítható. Ez a kiadványsorozat nem a nagyközönségnek , hanem – mint ahogy ez a kötet előszavából is kiderül – ugyanannak a szakmai közösségnek van szánva, mint a sorozat előző kiadványai: a szlovákiai múzeumokban és más intézményekben dolgozó etnológusoknak. Azok pedig kivétel nélkül jól beszélnek szlovákul (a magyar, német, cseh, horvát, ukrán és a ruszin nemzetiségűek is). Ebből következik, hogy amennyiben a kötet az angolon kívül csak magyar nyelvű összefoglalókkal jelenik meg, akkor az a többi felsorolt szlovákiai nemzetiség nyelvi jogait sértette volna meg, ugyanis a komáromi szemináriumon más nemzetiségű etnológusok is részt vettek, előadtak, és e kiadványt a szlovákiai múzeumok túlnyomó része (a nemzetiségi múzeumok is) megkapja. A kötet terjesztését a Szlovákiai Múzeumok Szövetsége és a Szlovákiai Néprajzi Társaság biztosítja tagjai számára. Ezért a cikk megfogalmazója számunkra is rejtélyes módon jutott egy kötethez, pedig szívesen adtunk volna neki akár több példányt is, ha kért volna, ill. ha sejtettük volna, hogy ily mértékben érdeklődik az országos néprajzi szeminárium témája iránt.
Akit valóban érdekelnek a népi textíliák, módjában volt megtekinteni a szeminárium kísérőrendezvényeként létrehozott Népi textíliák c. kiállítást, amely 2009. szeptember 18. – november 14. között volt megtekinthető a Duna Menti Múzeumban. Ezt viszont a nagyközönségnek (is) szántuk, tehát minden szöveg és felirat magyarul is fel volt tüntetve, és természetesen a magyar nyelvű tárlatvezetés is biztosítva volt. Erről sajnos a tiltakozás megfogalmazója nem tesz említést. Biztosíthatom a tisztelt tiltakozó képviselő urakat, valamint a magyar közösséget is, hogy múzeumunkban minden nyilvánosságnak szánt kiadvány kétnyelvű, két nyelven zajlanak a kiállításmegnyitók, két- ill. háromnyelv
űek a feliratok, és számunkra természetesek a magyar nyelvű tárlatvezetések és előadások is. Ez a jövőben sem fog változni. A kötetben található, megyénkhez kapcsolódó két előadás szövegét magyar nyelven a múzeum következő évkönyvében szándékozunk közzétenni. Amennyiben igény van rá, hogy magyar nyelven hozzáférhetőek legyenek a Szlovákia távoli területeit érintő néprajzi előadások is, semmi akadálya nincs annak sem, hogy a szóban forgó szakmai kiadványt magyar fordításban is kiadjuk. Ennek egyetlen feltétele, hogy legyen intézmény, társulás, vagy magánszemély, aki vállalná egy ilyen kötet kiadásának költségeit, mivelhogy a múzeum idei, drasztikusan megnyirbált költségvetése (a tavalyihoz viszonyítva az üzemeltetési kiadások 40 %-át biztosítja a megyei költségvetés) ezt nem teszi lehetővé.
Intézményünk fő feladatai közé tartozik a magyar kultúra emlékeinek kutatása, megőrzése és bemutatása, melyet 1991-től 2007-ig országos hatáskörű múzeumként valósítottuk meg, 2008 januárjától pedig Nyitra megye területén biztosítjuk. Ezért is örvendetes tény, hogy a tavalyi költségvetésünk csökkentésének ellenére is sikerült megnyitnunk múzeumunk új állandó kiállítását – a múzeum képtárát, melyben neves magyar festőművészek alkotásai mellett külön teremben mutatjuk be Feszty Árpád festményeit, a múzeum főépületében Harmos Károly, neves komáromi festőművész képeiből állítottunk össze egy állandó tárlatot.

Végül szíves figyelmükbe ajánlom az idei kiállításaink közül a pozsonyi Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának 2 vándorkiállítását (az egyik a Szlovák Rádió magyar adásának 80 éves történetét mutatja be, a másik a Duna folyót ismerteti az évszázadok tükrében), valamint a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának őszi tárlatát múzeumunk kiállítótermeiben.

Komárom, 2010.január 29-én

Csütörtöky József múzeumigazgató
Felvidék Ma