A jelenlegi gazdasági helyzet Csehországban rossz, véli a cseh állampolgárok közel 70%-a. A szlovákiai lakosok ugyanakkor 60%-a vélekedik hasonlóan saját országának gazdaságát illetően. Az összehasonlító felmérést a Cseh Közvélemény-kutató Centrum (CVVM) végezte.
Ebből az is kiderült, hogy a magyar és a lengyel állampolgárok a leginkább optimisták, ami saját hazájuk gazdasági helyzetét illeti. A magyarok nem egészen 60%-a ítéli meg pesszimistán az ország gazdaságát, míg a lengyelek esetében ez alig éri el a 35%-ot.
Ami az adott országban élők anyagi helyzetét illeti, ebben a magyarok voltak a legpesszimistábbak, mivel csupán 6%-uk mondta azt, hogy jó az anyagi helyzete. A legoptimistábban ismét a lengyelek többsége nyilatkozott, közel 40%-uk ugyanis elégedett jelenlegi anyagi helyzetével. A cseh és a szlovák állampolgárok esetében a megkérdezettek harmada mondta azt, hogy jó az anyagi helyzete, míg a válaszadók ötöde úgy véli, kénytelen rossz anyagi körülmények közt élni.
ČTK, Felvidék Ma, tt