A magyar anyanyelv szabad használatáért tüntetett közel 500 egyetemi hallgató kedden délután a szlovákiai Révkomáromban. A szónokok a magyar nyelv melletti kiálláson túl toleranciára és együttműködésre szólítottak fel, de kifogásolták a szlovák államnyelvet védő törvényt. A Klapka térre meghirdetett békés demonstráció szervezői magyar és szlovák nyelvű szórólapokon hívták fel a résztvevőket a tüntetés szabályainak betartására.
“Optimális esetben a szlovákokkal együtt kellene átlendülnünk ezen a problémán, de nem nyelvünk, kultúránk másodrangúsítása mellett, hanem türelemmel … megmutatva, hogy van létjogosultsága a magyar nyelv aktív használatának” – jelentette ki egyebek között Tóth Tímea, a Szlovákiában és Csehországban tanuló magyar egyetemistákat összefogó hálózat elnöke.
A demonstráción felszólalt Czibula Ádám, a révkomáromi Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke, aki elmondta: a diákönkormányzat egyhangú döntéssel állt a tüntetést szervező két diák, Méri Tamás és Litomericky Krisztián mellé, mert az Európai Unióban senkinek sem lenne szabad félnie amiatt, hogy az anyanyelvét használja.
A diákszervezet elnöke leszögezte, hogy a magyarok félelmének leküzdése érdekében tüntetnek, mert “az ember lassan már félve szólal meg magyarul, olyan településeken, ahol az arányunk még mindig 50 százalék fölötti”.
Czibula Ádám rámutatott: csak a magyar nyelv következetes használatával érhető el, hogy komolyan vegyék az anyanyelv iránti igényt.
Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás elnöke, Cúth Csaba felszólalásában kiemelte: a szlovák nyelvtörvény szerint a természetes személyeket nem lehet büntetni az anyanyelv használatáért, de nem ez a kiskapunak látszó lehetőség a helyzet megoldása, hanem olyan környezet megteremtése, ahol bárki szégyen és bűntudat nélkül szólalhat meg anyanyelvén. (mti)