Immáron hetedik éve tartanak havi rendszerességgel Biblia-magyarázó órákat Szepsiben. Hamvazószerdán ismét megtelt a Városi Művelődési Központ F – klubja , ahol János Evangéliuma 4. fejezetéből „ A királyi udvari ember fiának meggyógyítása” című bibliai részről aprólékos, összefüggéseiben is látható magyarázatot tartott Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész.

Az ő személyes varázsa, élettapasztalata, saját életéből vett történetei, történései, némi humorral fűszerezett előadásmódja mind-mind hozzájárul e rendezvény többéves sikeréhez.
Minden alkalom egy kis előrelépést jelent a Biblia nehéz nyelvezetének megértésében, s e családias hangulatú beszélgetés minden alkalommal közelebb viszi a hallgatóságot Istenhez.
Reformátusok, katolikusok, a templomot nem látogatók, fiatalok és idősek egyformán megtalálják a közös hangot Zoli bácsi által, s a magyarázatok utáni családias hangulatú beszélgetések során ki-ki feltárja személyes érzéseit, tapasztalatait, gondolatait, felteszi kérdéseit, amelyekre mindig kimerítő választ is kap.

A találkozások rendszeres résztvevője Mons. Dr. Gábor Bertalan, római katolikus esperes, plébános és Mondok István görög katolikus lelkipásztor, akik minden egyes alkalommal kiegészítik a hallottakat saját illetve egyházuk szemszögéből. Milyen jó, amikor jóérzésű emberek vallási hovatartozásra való tekintet nélkül közös nyelvet beszélnek, akár egy bibliai idézet vagy fejezet magyarázata kapcsán. Ezek a találkozások az Istenbe vetett hitről, az egymásra való odafigyelésről, az újra találkozás öröméről, az egymás iránti tiszteletről, a közösség összetartó erejéről szólnak, aminek jelentősége felbecsülhetetlen ebben a mai, egoista, papucskultúrás, pénzéhes, sokszor az igazi értékeket mellőző világunkban. Csak reménykedni tudunk, hogy a reánk zúduló szennytömegben fejét emeli, ami szép!

Felvidék Ma, Vitéz Erika

Az esten készült felvételek megtekinthetők Képgalériánkban