Az üzenetek tartalma mindig lázító. A magyar népdalban, a magyar szabadság védelmére hív, amit mindig szívesen idézek és éneklek: „Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje.” Különösen a refrénje tetszik. Magasztos, felemelő célért szólít harcba. Nem véletlenül lett a Kossuth rádió szignálja: „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” Soha nem gondoltam, hogy egy 162 éve megfogalmazott gondolat, ennyire időszerű lehet napjainkba. Azt sem, hogy bennem ezeket, a gondolatokat épp egy Maďarič nevezetű úr váltja ki üzenetével, aki: „Elítélte az egyetemi hallgatók tervezett komáromi tiltakozó nagygyűlését, és azt ajánlotta nekik: ne politizáljanak, inkább tanuljanak meg rendesen szlovákul.”
A két üzenet között óriási a különbség. Az egyik, a szabadság, az emberi jogok védelmére hív, a másik annak a feladását ajánlja. Mielőtt még én is ajánlanék a nevezett úrnak valamit, engedjenek meg egy kitérőt.
Nekem, idősebb embernek, sem kopott meg annyira az emlékezetem, hogy az idegen nyelv tanulásának első próbálkozásaival kapcsolatban ne jutna eszembe egy-egy volt iskolai élmény. Számunkra sem volt könnyű túljutni az első szlovák szavak magolásán. Emlékszem még, hányszor repült a könyv a fejemhez, hátha úgy gyorsabban agyamba ragadnak a fogalmak, a számmal szinte érthetetlenül kiejtett szavak után. Tudjuk, a magyar ember nyelvének mennyire idegenek a mássalhangzóktól tobzódó szláv szavak, mert mi még a szlovák nyelv mellett oroszul is „ajánlottan” tanultunk. Bár azóta sokat javult a nyelvoktatás módszertana, a rádió, a televízió és más technikai vívmányok jóvoltából az élő nyelvet is gyakrabban halhatjuk, még így sem könnyű a mai diákok számára egy másik, valóban idegen államnyelv elsajátítása. Nagyon fontos, hogy a tanulónak vonzalma legyen ahhoz a nyelvhez, amit tanul, és a gyors eredményhez nélkülözhetetlen: érzelmileg legyen motivált a tanulásra, szeresse, vagy rajongjon azért a nyelvért
Fontosnak tartottam ezt elmondani, hogy megértsék, mennyire barbár Marek Maďarič úr „ajánlása”. Elvakult nacionalizmusával mennyire bugyuta tud lenni még egy miniszter is, mert ajánlása felér egy hadüzenettel. Kényszerrel nyelvet tanulni nem lehet. Annak árán, hogy az anyanyelvet kiszorítják a közhasználatból, idegen nyelvet oktatni lehetetlen. Efféle ajánlásokkal, Maďarič úr – üzenem – egyet lehet elérni: a szlovák nyelv a magyar iskolák legellenszenvesebb ideg nyelvévé válik. A diákok zömében undort és megvetést fog kiváltani. Azzal jobban segítené a magyar iskolákban a szlovák nyelvet oktató pedagógusaink munkáját, ha végre befogná a száját, és hasonló kijelentéseket az elkövetkezőkben nem tenne.
Most pedig jöjjön az ajánlás Marek Maďarič számára: egy költemény Petőfi Sándortól, akit szlovák anya szült. Ebből talán megérti, hogy erőszakkal miért nem lehet eredményt elérni. A címe: Falu végén kurta kocsma. Benne található, az az idézet is, amelyet személy szerint ajánlok neki, viszonzásként a Fico társaságában kiejtett oktondi ajánlásáért: „Ördög bújjék az uradba, te, pedig menj a pokolba!”

Felvidék Ma, Mosoni Dénes