Minden korábbi számnál gazdagabb híranyagot tartalmaz a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja februári száma, amelyből az olvasók tájékozódhatnak a Zsinati Elnökség 11. ülésének közérdekű határozatairól is.
A tudósítások közt kettőben is szó esik Kálvin-emlék állításáról a Kálvin-év kapcsán, de adventi evangelizációról és a Gömörben fekvő Páskaházára vitt ajándékcsomagokról is olvashatnak az érdeklődők. A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumról szóló tájékoztatás az iskolaválasztásban segítheti az érintetteket.
A lapszám hírt ad arról, hogy Kostsánszky Dániel nyugalmazott petőszinyei lelkipásztor Hollandiában muzulmánokat keresztelt meg. A muzulmán–keresztyén témához kapcsolódik a Mi Isten neve malájul? című jegyzet is, és a misszióval további két írás is foglalkozik.

Az Olvasólámpa rovatban Fekete Károly A barmeni teológiai nyilatkozat című könyvéről, illetve a Kik a boldogok? című – magyar nyelven oly ritka Kálvin-prédikációkat tartalmazó – könyvecskéről van recenzió. Ajánlja a lap a hetényi református gyermekek Követem a pásztor lábnyomát című CD-jét is, az SZRKE egyházzenei osztálya idei terveiről pedig interjút közöl Süll Kinga igazgatóval. Érdekes gondolatok vet fel Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor írása, amely a Ha ma élne Kálvin… címet viseli. A Nyelvőrségen rovatban Jakab István fiatal lelkészeket lát el tanáccsal a textusközlés megfogalmazásával kapcsolatban.
Versek, imádság, gyermek- és ifjúsági rovat (benne a Vály-völgyön református hittanra járó gyermekek levelével) is található a Kálvinista Szemle februári számában. A lap megrendelhető a lelkészi hivatalokban, előfizetési díja egy évre 4,20 euró.

Felvidék Ma