A találkozóra, amelyet Rigó János „Közös úton a roma kultúrával“ Polgári Társulás elnöke, a romamisszió kezdeményezője szervezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetőségének és missziós bizottságának a támogatásával, harmincöten vettek részt.

A hétvégi havazás miatt többen visszamondták jelenlétüket vagy útközben kellett visszafordulniuk. Ennek ellenére több olyan csoport vezetője és roma polgármester is részt vett a reménybeli roma laikus pásztorok első találkozóján, ahol egyaránt aktív missziói munka folyik a gyermekek és a felnőttek között. Részt vettek a Rimaszombat környéki roma missziós csoportokon kívül Nagymagyarról, Udvardról, Ipolyviskről, Bényből, Garampádról, de Cakóról, Martonfalváról, Sajókesziről, Harmancról, valamint Zólyomból is képviseltették magukat a szlovák nyelvű roma csoportok. A találkozón megjelent a református egyház részéről Géresi Róbert püspökhelyettes, Kása Gergely és Molnár Árpád a missziói bizottság nevében, Orémus Ilona rimaszécsi lelkipásztor, Rákos Lóránt zsinati tanácsos, Batta István missziós lelkipásztor, valamint Thomas Herwing németországi lelkipásztor is, aki a magyarul beszélő romák között végez missziói szolgálatot Szlovákiában már több mint három éve.
A leendő roma laikus pásztorok első találkozójának helyt adó rimaszécsi kultúrházban először Batta István missziós lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, majd felvázolta a romamisszió jövőbeli terveit. Elmondta, egyelőre még csak az elképzelés szintjén van az, hogy a református egyház keretén belül készítenék fel a laikus roma igehirdetőket a missziói szolgálatra. A zsinat jóváhagyása után kerülne sor az igei képzést elindítására három magyar és egy szlovák Tiszolc-Gyetva térségi központban. Az oktatással kapcsolatos kiadásokra azonban elő kell teremteni a szükséges pénzforrást – közölte a megjelenteknek Batta István. Rigó János, a Közös úton a roma kultúrával“ Polgári Társulás elnöke, a romamisszió kezdeményezője és egy ilyen jellegű találkozó megszervezésének az ötletgazdája megnyitó beszédében elmondta miként ismerkedett meg a néhai Uwe Martin Schmidt missziós lelkipásztorral és hogyan kapott indíttatást arra, hogy roma missziós csoportokat hozzon létre. Az elmúlt években Rigó János negyvennégy csoportot alapított, de nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon, Erdélyben és Kárpátalján is. A találkozóra harminchárom csoport képviselője jött el, akik röviden bemutatták eddigi tevékenységüket. A találkozón igehirdetéssel Géresi Róbert püspökhelyettes szolgált és örömét fejezte ki, hogy a misszió évében a romák között is elindulhat egy szervezett missziós szolgálat.
Molnár Árpád rozsnyói lelkipásztor a missziói bizottság elnöke két éneket is megtanított a megjelent romáknak. Rigó János zsoltárfelolvasásával és Orémus Ilona lelkipásztor áldásával ért véget a reménybeli roma laikus pásztorok első találkozója Rimaszécsen.

Felvidék Ma, reformata.sk