A választásokig már nem születnek lényegi döntések, így foglalhatnánk össze tömören a kormány nemzetiségi tanácsának ülésén elhangzottakat. A napirendi pontok mellett szó volt a megbeszélésen a több nemzeti kisebbség által a múlt héten elfogadott tervezetről, amely a kisebbségek jogállásának, kultúrájuk finanszírozásának és nyelvhasználati jogainak törvényi rendezésére tesz javaslatot.

Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, a tanács tagja arról tájékoztatta portálunkat, hogy ezt a tervezetet átadták Dušan Čaplovič kormányalelnöknek, a tanácsban magukat képviseltető kisebb létszámú nemzetiségek képviselőinek, s a javaslattal kapcsolatosan felmerült néhány kérdésről is beszéltek. A kisebbségek képviselői vitára alkalmasnak tartják az anyagot, Dušan Čaplovič azonban kizárta, hogy a választásokig bármilyen kormányzati fórumon terítékre kerüljön ez az anyag. Ettől függetlenül a köztársasági elnöknek is eljuttatják a tervezetet.
A tanács tudomásul vette az Európai Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájának szlovákiai alkalmazásával kapcsolatos ET-jelentéshez fűzött szlovák álláspontot, s jegyzőkönyvileg csatolták hozzá a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának észrevételeit, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormány jelentése akárcsak egyetlen ponton is változna.
A kulturális tárca jogi osztályvezetője beszámolt az államnyelv-törvény alkalmazásának eddigi tapasztalatiról. Kačalová szerint sokan tanácsért fordulnak a tárcához, ám érdekes új jelenség számukra, hogy elsősorban az angol nyelvű feliratokkal kell komolyan foglalkozniuk, mert a legtöbb beadvány ezeket érinti.
Ľudmila Benkovičová, a statisztikai hivatal elnöke a jövő évi népszámlálás előkészületeiről adott áttekintést a testületnek. 2011-ben is lesznek kérdőívek a kisebbségek nyelvén. Egyes képviselők konkrét kérdésekről is érdeklődtek. Hrubík Béla szerint többen érdeklődtek az iránt, lehet-e a magát szlovák nemzetiségűnek valló egyénnek más anyanyelve, s erre igenlő választ kaptak. Benkovičová szerint azonban a jövőben sem lesz mód két nemzetiség megjelölésére. Ezt a zsidó kisebbség képviselője kérte volna, tekintettel arra, hogy a zsidó vallási- nemzetiségi csoporthoz tartozó szlovák állampolgárok többsége már szlovák nemzetiségűnek is tekinti magát.
Először vett részt hivatalosan a tanács ülésén a szlovákiai szerb kisebbség képviselője. Népcsoportjukat a kormány a közelmúltban ismerte el hivatalosan szlovákiai nemzeti kisebbségként.

Felvidék Ma, gyr