Tisztelettel értesítjük kedves látogatóinkat, hogy április 1-jén 0.00 órakor kényszerszünet kezdődött a Felvidék Ma hírportálon – annak a reményében, hogy tartalmi frissítéseink belátható időn belül újraindulnak. A portál fenntartója, a Szövetség a Közös Célokért komoly anyagi nehézségei miatt kényszerültünk e lépés megtételére. Köszönjük látogatóink-olvasóink együttérzését, támogatását, biztatását. Mi is reménykedünk abban, hogy megkapjuk a szükséges segítséget, és folytathatjuk munkánkat.

Köszönjük az elismerő szavakat, s főleg azt, hogy sokan fogalmaztak úgy: szükség van a Felvidék Ma szemléletére, tájékoztató írásaira.

Több olvasónk-barátunk javasolta, várjunk még a tartalomszolgáltatás szüneteltetésével, bírjuk ki még néhány hónapig. Sajnos azonban ez a „kibírós” küszködés annyi hónapja tart már, hogy években mérhető. Sokakat, sokszor figyelmeztettünk rá, nem közbeszéd tárgya, hogy mennyi pluszmunkával és mekkora leépítés árán létezik még a SZAKC irodahálózata. Mostanra romlott odáig a helyzet, hogy meg kellett lépni a hírportál leállítását, annak jelzésére: valóban komoly a gondunk. Olyannyira, hogy talán már a közös céljaink is széthullóban vannak. Hat-nyolc éve mindenki, aki a szlovákiai magyar közösségi lét érdekében tevékenykedik, a túlélésre kénytelen játszani. Feléltük tartalékainkat. Köszönjük a biztatást, amivel hozzájárulhatnak, hogy ne kelljen sokáig szüneteltetni a Felvidék Ma szolgáltatásait.

A felhívásunkra érkezett válaszlevelekből idézünk:
„Kedves Barátaim! Hallom az MR-1 Kossuth Határok nélkül műsorában és olvasom a honlapon, hogy – anyagi okok – miatt szüneteltetni akarjátok a honlapot.
Ne tegyétek! Várjatok még egy kicsit!
A „Felvidék Ma” nem viselné el ezt! Most kell a szövetség a közös célokért! Mert a közös cél, hogy ez a kiváló tájékoztatási fórum tovább működjön!
Vannak még pályázati lehetőségek, vannak támogatásra hajlandó szervezetek és személyek, és jön egy új kormány! Ne hagyjátok abba, mert nehezebb újra elindulni!
Tartsatok ki! Össze fog jönni a szövetség a közös célunkért, magyar identitásunk megtartásáért!
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottságának az elnöke”

„Lehet, hogy már nincs elég idő, de adományokkal kellene megmenteni a hírportált. Egy felhívást és számlaszámot kellene gyorsan közölni, elsősegélynek talán elég lenni”, írja egyik felvidéki olvasónk. Ugyanezt ajánlja prágai barátunk, a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége nevében és egy budapesti ügyvéd, aki rendszeres olvasónk. Egy csehországi diplomata Budapestről azonnal konkrét ajánlatot is tett, nagyon szépen köszönjük!

„Szomorúan olvastam a problémájukról és eléggé szíven ütött, ami történt.
Magam nemsokára szlovákgyarmati lakos leszek, így mélyen átérzem a helyzet súlyosságát.
A hír vétele óta írtam e-mailt városom polgármesteri hivatalának, a HírTv-nek és a DunaTv-nek, hogy fogjanak össze az ügy érdekében, vessék latba a befolyásukat, hírerejüket, kapcsolataikat, mert az Önök működése fontos és elengedhetetlen a Felvidék magyarságának tájékoztatásáért.
Kérdem, hogy mit tehetnék még Önökért?
Ha tudok még segíteni valamivel, akkor állok a rendelkezésére!”
Ezt a levelet Siket Norbert Balassagyarmatról írta nekünk, és e helyről is köszönjük, mert a Duna Televízió azonnal reagált, interjúban, a honlapon cikkben foglalkozott a gondjainkkal. Hasonlóképpen az Echo TV-nek és a Kossuth Rádiónak is köszönjük a figyelemfelkeltést.

Az Erdélyi TV érdeklődése pedig azért is kiemelendő, mert a Felvidék Ma éppen erdélyi barátainktól „kölcsönözte” az ötletet, az Erdély Ma által kitaposott ösvényen indultunk a portálunkkal 2005-ben.

„Rendszeres olvasója vagyok portáljuknak, és örülnék, ha tehetnék valamit annak hosszú távú fennmaradásáért. Ha kialakul valamilyen terv a portál megmentésére, és lehetőség nyílik anyagilag vagy más módon segíteni, kérem, tájékoztassanak.”, biztat bennünket egy budapesti olvasónk.
Megkeresett bennünket egy szlovák parlamenten kívüli párt magyar nemzetiségű képviselője, aki elmondta, a legtöbb információt a szlovákiai magyar közéletről a Felvidék Mán találja.

Néhány levélírónk „üzleti ajánlatot” tett. Magyarországról többen is jelezték, szívesen átvennék a nevünket, az eddigi tartalmainkat saját, üzleti célú honlapjuk kiegészítéseként. Olyan is akadt, aki még az eddigi munkatársak írásait is közre adná a jövőben, sőt körlevélben már meg is hirdette, ismeretségi körében, hogy a Felvidék Ma helyett most már őket kell keresni. Jelentkezett egy soknyelvű – többek közt magyar – portál is az Amerikai Egyesült Államokból, amely szívesen vinné tovább a Felvidék Ma nevet.

Kaptunk azután olyan leveleket is, amelyek röviden úgy foglalhatók össze: szégyelljük magunkat, mert ők a saját portáljukat ingyen csinálják, nem úgy, mint mi… Azután olyat is, amin alaposabban el kellett gondolkodnunk, mert az írója érveket sorol a szüneteltetés ellen, sőt ingyenmunkát kínál fel:
„A hír, hogy fel kell függeszteni a felvidek.ma portál működését egyenesen sokkolt engemet. Kisfizetésű tanárként azt kell mondanom, hogy informatikai tudásomat ingyen felajánlva, készen vagyok segíteni. Harmadik éve vagyok adminisztrátora iskolánk Joomla-rendszerű dinamikus portáljának és egy árva fillért (centet) sem kértem-kaptam érte. Ha a választások előtt leáll a felvidék.ma működése, akkor az MKP is megnézheti az eredményeket. Az Új Szó nem nekünk és nem rólunk szól, ugyanúgy, mint a magyarországi nyomtatott és elektronikus sajtó sem. A Szabad Újság 2-3 hetes késéssel jelenteti meg a reakciókat, és alig jut hely a regionális híreknek. Nem értem, hogy az informatikai szolgáltatás, vagy a cikkek honoráriuma viszi el a pénzt…
Amennyiben komolyan vesszük érdekképviseletünket, akkor kérem, hogy tegyük lehetővé önkéntes adminisztrátoroknak a portál szerkesztéséhez való hozzáférhetőségét. A Mária Rádió, Virtuális Plébánia stb. is így működik. …Amennyiben komolyan vesszük érdekképviseletünket, akkor kérem, hogy tegyük lehetővé önkéntes adminisztrátorok hozzáférhetőségét. Én mindenesetre szolgálataimat felajánlom.”

Olvasónk levele arról is tanúskodik, a szlovákiai magyar sajtóberkekben honos viszonyokról-feltételekről nem sokat tud, ami nem az ő hibája, hanem annak a rovására írható, hogy soha, senki nem foglalkozott még azzal, hogyan és milyen körülmények közt él és dolgozik ez a szakma. Itt és most a cikkek díjazásairól annyit: jelképes összegért dolgoznak a portál állandó külső munkatársai, ahogyan a SZAKC munkatársai is. A napi 7 000-10 000 olvasót csak rendszeres, napi – beleértve a szombat-vasárnapot is – tartalomfrissítéssel lehetett elérni.

Sokan írták tömören-röviden: forduljunk a nyilvánossághoz, tegyünk közzé egy bankszámlaszámot, ahová adományokat küldhetnek mindazok, akik megtehetik – a Felvidék Ma fenntartásáért. Nem ez volt a célunk-szándékunk, de megtesszük:

Kérjük a tisztelt támogatókat, akik a Felvidék.Ma hírportál működtetését szeretnék segíteni, anyagi felajánlásaikat a Szövetség a Közös Célokért társulás (IČO 37860119) következő bankszámlájára szíveskedjenek utalni:

Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava
számlaszám:1569224951/0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 6922 4951
BIC (SWIFT kód): SUBASKBX

Adományaikat előre is köszönjük.

Bízunk azonban abban is, hogy olvasóink saját környezetünkben, illetve alapító szervezeteink elöljárói ott, ahol módjuk van a döntések alakítására, befolyásolására, megteszik a szükséges lépéseket a Felvidék Ma mielőbbi újraindulása érdekében.

Jó reménységgel:

Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója és Gyurkovits Róza, a Felvidék Ma főszerkesztője