Nemzedékről nemzedékre címmel a felvidéki református iskolák küldetéséről tartanak konferenciát április 11-én Léván az egyházi gimnáziumban. A konferencia szervezője a lévai református egyházközség, a helyi egyházi gimnázium és a Nemzedékről nemzedékre nonprofit szervezet. A Lévai Egyházi Gimnázium 2011-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Az oktatási intézmény ebből az alkalomból szeretné felvenni az egyházközség gályarablelkészének, Czeglédi Péternek a nevét. A konferencián ezért nemcsak a felvidéki református iskolák küldetéséről és helyzetéről, hanem az egyházközség gályarablelkészéről és hitvallásáról is szó lesz.

A rendezvény Kassainé Mártha Tímea helyi lelkipásztor áhítatával kezdődik délután két órakor. A református iskolák küldetéséről Ábrám Tibor a Miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatója, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka, a MRE Zsinatának világi alelnöke tart előadást. A gyászévtizedről, amelyben Czeglédi Péter gályarablelkész hitvallása kerül előtérbe, Baráth Béla Levente a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense szól a konferencia résztvevőinek. A Lévai Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium jelenét Kluch János igazgató, a küldetését Kassai Gyula lelkipásztor ismerteti a jelenlévőkkel. A felvidéki református iskolák küldetését Fazekas László a Szlovákiai Református Egyház püspöke vázolja fel. Az előadásokat követő fórum témája, amelyet A. Kis Béla a Kálvinista Szemle szerkesztője vezet – a pedagógusok hivatása.

A konferenciára pedagógusokat, diákokat, iskolabarátokat, református iskolák képviselőit és minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Programelőzetes
14.00 – Bevezető áhítat – köszöntések: Kassai Tímea lévai lelkész
14.15 – Főelőadás A református iskolák küldetése – Ábrám Tibor a Miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatója, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka, a MRE Zsinatának világi alelnöke
15.00 – Főelőadás A gyászévtized (Czeglédi Péter gályarablelkész hitvallása) – Dr. Baráth Béla Levente a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense
15.45 – Szünet
16.15 – Rövid bemutatkozás A LMTNYEG jelene – PaeDr. Kluch János igazgató
16.30 – Előadás A felvidéki református iskolák küldetése – Ft. Fazekas László a Szlovákiai Református Egyház püspöke
16.45 – Előadás A Lévai Egyházi Gimnázium küldetése – Kassai Gyula lévai lelkész
17.00 – Szünet
17.15 – Fórum – „ A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra ……. a hit minden erejével” I.Thessz 1,11 Beszélgetés a pedagógusok hivatásáról – A beszélgetést A.Kis Béla a Kálvinista Szemle szerkesztője vezeti
18.00 – A konferencia bezárása

Felvidék Ma, Reformata