Mély aggodalommal figyeli a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma a magyarországi választási kampányban az utóbbi időben a nacionalista-radikális Jobbik képviselőinek szájából megütközést kiváltó erővel elhangzó kijelentéseket, amelyek a háború utáni Európa elrendezését, a határok sérthetetlenségét, a szomszédos államok, gyakran EU-tagországok területi épségét kérdőjelezik meg.

A revizionista eszmékhez nyílt rasszizmus és antiszemitizmus társul a Jobbik programjában, s ezzel ez a párt nem csupán a nemzetközi joggal száll nyíltan szembe, hanem azokat is pilléreket is tagadja, amelyeken a mai egységes Európa nyugszik. A magyar revizionosták eltévesztették a kort, melyben élnek. Az egész demokratikus Európa feladata tudomásukra hozni, hogy 2010-et írunk, országaink a demokratikus közösség tagjai, szövetségesek a NATO-ban, és békében kívánnak élni.
A Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma elvárja, hogy a magyarországi demokratikus politikai erők ugyanúgy elhatárolódnak a Jobbik revizionista kijelentéseitől – amelyek átgondolt és veszélyes provokációt jelentenek országaink jószomszédi viszonya és együttműködése ellen – , ahogyan korábban is képesek voltak elhatárolódni e párt rasszista és antiszemita megnyilvánulásaitól.

SZK-KÜM, Felvidék Ma