Zárónyilatkozat elfogadásával ért véget a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának, ismertebb nevén a kis MÁÉRT-nak a tanácskozása március 20-án, a baranyai Pélmonostoron.

A házigazda szerepét a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége töltötte be, Jakab Sándor elnök mellett Pasza Árpád tiszteletbeli elnök, Jankovics Róbert ügyvezető elnök valamint a két fiatal alelnök, Andócsi János és Kriják Krisztina vállaltak oroszlánrészt a találkozó előkészítésében.
A Magyar Állandó Értekezletet a magyar kormány 2004 novemberében, a december 5-i népszavazást megelőzően hívta össze legutóbb. A népszavazás után a VMSZ akkori elnökének, Kasza Józsefnek a kezdeményezésére 2005. január 5-6-án találkoztak a határon túli magyar szervezetek legelőször Szabadkán, ezután Bécsben, Marosvásárhelyen, legutóbb pedig 2007. szeptember 1-jén Párkányban tanácskoztak a fórum tagjai.
Mint Jakab Sándor, a HMDK elnöke elmondta, a mai találkozóra meghívást kaptak mindazok a szervezetek, amelyek a fórumban eddig tevékenykedtek, sajnos Kárpátaljáról, Ausztriából és Szlovéniából különböző objektív okok miatt nem jöhetett résztvevő, de a legnagyobb határon túli magyar közösségek vezetői szerencsésen megérkeztek. A Magyar Koalíció Pártját Duray Miklós stratégiai alelnök és Berényi József elnökhelyettes képviselte.

A legközelebbi találkozó helyszínéről és időpontjáról a HMDK fog egyeztetni a fórum résztvevőivel, felmerült, hogy Pécsett, a Kultúra Európai Fővárosában, vagy Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács megalakulása alkalmából találkozzanak a fórum tagjai egymással.

Felvidék Ma, pog

További képek a fórumról Képgalériánkban.

A Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma 2010. március 20-i pélmonostori tanácskozásának nyilatkozata:

A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának tagszervezetei a HMDK meghívására 2010. március 20-án Pélmonostoron tartották meg soros ülésüket.
A tanácskozás résztvevői kölcsönösen tájékoztatták egymást az országaikban élő magyar közösségek társadalmi, gazdasági és politikai helyzetéről, és véleményt cseréltek a magyar-magyar kapcsolatokat érintő kérdésekről.
A HTMSZF tagjai üdvözlik, hogy Horvátországban létrejöttek a kisebbségi tanácsok (önkormányzatok), de nehezményezik, hogy a kulturális autonómiával, különösen a közoktatással és a nyelvhasználattal kapcsolatos döntések meghozatalánál a legtöbb esetben mellőzik ezeknek a legitim tanácsoknak és az általuk létrehozott országos koordinációnak a véleményét. A legtöbb esetben következmények nélkül marad a kisebbségek jogállásáról szóló törvények megsértése is.
A Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek intézményrendszerének fejlődése és a szubszidiaritás elvének érvényesülése szempontjából fontos eredménynek tartják a vajdasági magyarság jogi helyzetének javulását. A Magyar Nemzeti Tanács státusának megszilárdulásával és jögkörének bővülésével valós közelségbe került a kulturális autonómia jogintézménye. Reményüket fejezik ki, hogy a többi államban is, ahol magyar nemzeti közösségek számbeli kisebbségben élnek, ez követendő példa lesz.
Üdvözlik, hogy az RMDSZ 2010-ben ismét tagja lett a romániai kormánykoalíciónak, melynek kormányprogramja alapján, valamint kormányzati tisztségviselői révén hozzájárulnak az ország és a magyar közösség szempontjából is fontos gazdasági, társadalmi és politikai célok eléréséhez.
A HTMSZF meggyőződése, hogy a Kárpát-medencében együtt élő nemzetek és a térségben lévő államok közötti kapcsolatok kibontakozása és a partneri viszony erősítése szempontjából kívánatos, hogy a magyar közösségek legitim politikai képviselete részese legyen az adott ország kormányának.
A tanácskozás résztvevői nyugtalanságuknak adnak hangot a szlovákiai kormányzati politika és a törvényhozás részéről az elmúlt négy évben folyamatosan tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások miatt.

Ennek tükrében, a magyar politikai érdekérvényesítés szempontjából, veszélyesnek tartják azt, hogy a Magyar Koalíció Pártját elhagyó politikusok olyan új pártot hoztak létre, amely megosztja a szlovákiai magyarokat, valamint amelynek célja a 2010. június 12-i szlovákiai parlamenti választásokon a magyarok politikai súlyának csökkentése.
A magyarországi parlamenti választások előtti helyzetet áttekintve, elvárják, hogy a nemzetpolitikai egyeztetések Magyarország meghatározó politikai köreiben a lehető legszélesebb körű egyetértésben történjenek. A választások után a magyar Országgyűlésbe kerülő pártok nemzetstratégiai kérdésekben az állásfoglalásaikat hangolják össze a Magyarországgal szomszédos országokban a nemzeti célok érdekében tevékenykedő legitim magyar politikai erőkkel.
Arra kérik a 2010. áprilisi magyarországi parlamenti választások után alakuló új kormányt, hogy hívja össze a Magyar Állandó Értekezletet, amely 2004 novemberétől szünetel.
A résztvevők felhatalmazták a HMDK-t, hogy a következő ülés helyszínéről és időpontjáról egyeztessen a tagszervezetekkel.

Jakab Sándor, elnök
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

Pásztor István, elnök
Vajdasági Magyar Szövetség

Takács Csaba, ügyvezető elnök
Románia Magyar Demokrata Szövetség

Berényi József, elnökhelyettes
Magyar Koalíció Pártja

Duray Miklós, stratégiai alelnök
Magyar Koalíció Pártja

dr. Sepsey Csaba, alelnök
Vajdasági Magyar Demokrata Párt