Peter Stano szlovák külügyminiszteri szóvivő ma arról tájékoztatta a sajtót, hogy a szlovák diplomáciát nyugtalanítja, hogy Magyarország nem szentel megfelelő figyelmet a szlovák nemzeti kisebbség anyanyelve oktatásának, illetve használatának.
Szlovákia elvárja a magyar féltől, hogy együttműködve az Európa Tanáccsal maximális igyekezzen a területén élő kisebbségek nyelvének és kultúrájának megőrzésére. Szlovákiának kapóra jött az ET miniszteri bizottságának március 11-i jelentése, amelyben kritikusan nyilatkozik a magyarországi kisebbségek nyelvi helyzetéről. A jelentés rámutat arra, hogy Magyarországnak főleg a kétnyelvű iskolák létesítése, valamint a kisebbségi nyelvű oktatás pénzügyi feltételeinek javítása kapcsán kell változtatnia.
Az ET miniszteri bizottsága Szlovákiát is bírálta annak kapcsán, hogy problémának tartja a 20 százalékos szlovákiai hivatali nyelvhasználati küszöböt, ezért felszólította az illetékes szlovák hatóságokat annak felülvizsgálatára. A testület kifogásolja, hogy azokon a településeken, ahol a kisebbségi lakosok aránya nem éri el a 20 százalékot, a közösség tagjai nem használhatják anyanyelvüket a hivatalokban. A szlovák diplomácia Dušan Čaplovič szlovák miniszterelnök-helyettessel az élen viszont meg van győződve arról, hogy a húsz százalékos küszöb elegendő és megfelelő.

Felvidék Ma