A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kikéri magának Ján Mikolaj durva sértéseit, a magyar tannyelvű iskolákban szlovák nyelvet oktató pedagógusok dehonesztálását. Pék László, a Szövetség elnöke és Fibi Sándor, a magyar iskolaigazgatók szervezetének elnöke – maga is szlovák szakos tanár – megalapozatlannak látja a miniszter újabb kezdeményezését, hogy a magyar iskolások szlováktudását, illetve a szlovák nyelvet tanító pedagógusokat akarja ellenőrizni.

Robert Fico és más szlovák politikusok hisztérikus kitörését Sólyom László magyar államfő szavaira a választási kampány részének és politikai indíttatásúnak tartják. Annak az iskolai oktatáshoz nem sok köze van, mondta Fibi Sándor, aki szerint a szlovák nyelv módszertani-szakmai szempontból akkor is idegen nyelv egy magyar anyanyelvűnek, ha a politika felháborodik ezen a tényen. Különbséget kell tenni egy nyelv gyakorlati kommunikációban betöltött szerepe, és tanításának-tanulásának módszertana között. A szlovák a magyar iskolákban csak a gyakorlati kommunikáció szempontjából államnyelv, egyébként az első idegen nyelv, amelyet a gyerekek tanulnak. Fibi szerint négy évtizede kezeli úgy az oktatáspolitika ezt a kérdést, hogy egy-két évente monstre jelentések születnek a nyelvismeret színvonaláról, de ezzel véget is ér minden igyekezet. Hiába állítja Mikolaj, hogy az oktatási kormányzat segíti a magyar iskolákat, ez sem igaz. Ő megszüntette a minisztériumban az önálló nemzetiségi osztályokat is, ez lenne a segítség? – kérdezte a sajtótájékoztatón. Mikolaj felszámolta a pedagógiai kutatóintézet és állami módszertani intézet nemzetési részlegeit is, ebből nehéz kiolvasni, hogy a segítő szándék vezérelné. Fibi szerint az iskoláknak munkájukhoz nyugalomra, jól képzett tanerőkre és megfelelő anyagi-pénzügyi eszközökre van szükségük.
Pék László azt is elmondta: minden alkalommal, amikor koncepciók, oktatási reformok készültek, a magyar tannyelvű iskolák pedagógusai benyújtották a saját javaslataikat, de még csak választ sem kaptak rá. Mikolaj négy év óta folyamatosan improvizál, meggondolatlanul, nagy hirtelen vezet be koncepciókat, így a törvényei is rosszak. Emellett folyton vádaskodik. Most azt ismételgeti, hogy a magyar gyerekek nem tudnak tökéletesen szlovákul, közben elfelejti, hogy az iskolás gyerekek általában nem tudják tökéletesen a matematikát, a fizikát, a kémiát sem, miért éppen a szlovák lenne kivétel?! Az SZMPSZ kénytelen volt saját pénzen szlovák módszertani munkacsoportot alakítani, s ott megoldani azokat a problémákat, amelyeknek a kezelése állami feladat lenne. A szlovákiai magyar iskolák szlovák szakosai 100 százalékban szakképzettek, diplomájukat szlovák egyetemeken szerezték, tudásukat megkérdőjelezni indokolatlan. Azt viszont Pék László leszögezte: a szlovákiai egyetemeken kizárólag úgy képeznek szlovák szakos pedagógusokat, hogy azok szlovák anyanyelvű gyerekek oktatásához kapnak módszertani tudást. Specifikus módszertant a nem szlovák anyanyelvű gyerekek tanításához nem is oktatnak Szlovákiában. Ezt az SZMPSZ módszertani csoportja dolgozta ki, de máig nem vált hivatalossá, így tehát szinte „feketén” tanítják e módszerrel a gyerekeket, ha meg akarják velük tanítani a nyelvet.
Pék László azt is elmondta: érdekes volt látni Ján Mikolaj csütörtöki sajtótájékoztatóján az 5. 6. osztályosoknak szóló szlovák tankönyvet, amelynek szerzői az SZMPSZ kabinetének munkatársai és a saját módszerük alapján írták meg a könyvet, amit a tárca ugyan elfogadott, de a módszert nem teszi hivatalossá. Ahogyan a munkafüzetek és a módszertani segédkönyv finanszírozását sem vállalta fel, tehát ezt is kénytelenek lesznek maguk kiadni. Pék hozzátette: életkor, képesség és értelmi képesség függvényében kell a nyelvtudást számon kérni, s ha tényleg segíteni akarná a kormányzat, lennének hanganyagok a szlovák nyelv tanításához, támogatnák a nyelvi táborok szervezését. A módszertani javaslat-rendszer már jó egy éve Mikolaj, illetve Dušan Čaplovič asztalán hever, eddig azonban egy szó válasz nem érkezett rá.  Ugyanez a helyzet a pedagógusok továbbképzésével is. A törvény kimondja, hogy a tanítás nyelvén is szervezhetők továbbképzések, de támogatást nem ad hozzá és az állami képzési rendszerbe sem építi be az SZMPSZ saját forrásaiból szervezett nyári egyetemeket. Most ismét benyújtották a kérelmet, hogy ezeket tegye akkreditált képzéssé az oktatási kormányzat, válasz még nem érkezett. Az egyes szaktárgyak szlovák nyelvű tanításának még a gondolatát is elutasítják a pedagógusok. Ahhoz ugyanis, hogy a szaktudás tudás lehessen, alaposan kell ismerni azt a nyelvet, amelyen a gyerekek tanulnak. Ez a nyelv pedig mindenki számára az anyanyelve.
Időről időre fellángoló durva támadások vannak csak, de Ján Mikolaj négy év alatt sem tudta bebizonyítani, hogy igazán bajok lennének a magyar iskolákkal, amelyek a mostaninál több támogatással biztosan jobb eredmények elérésére is képesek lennének.
Fibi Sándor szerint azonban csak alaposan előkészített, megfontolt lépések után. Nem úgy, hogy a miniszter kiborul valamilyen megjegyzés miatt, és 20 óra alatt papírra vet egy koncepciót, amit a kormány húsz perc alatt jóváhagy neki, hogy másoknak ezt követően húsz évig tartson az okozott károk kiküszöbölése. Az SZMPSZ szerint a miniszter akkor járna el helyesen, ha a választásokig már semmit nem tenne.

Felvidék Ma, gyr